Saturday, June 5, 2010

IELTS Home Registration ثبت نام در آزمون آیلتس

چگونه در این آزمون شرکت کنیم ، مقدمات، ثبت نام ، منابع ، امتحان و دریافت گزارش .IELTS.آیلتس
مدارک لازم و مقدمات :

به طور خلاصه مدرک شناسایی شما در آین آزمون بین المللی پاسپورت می باشد ، بنا براین قبل از هر اقدامی به تهیه آن اقدام کنید . و برای مطابقت آن کارت ملی را نیز همراه داشته باشید زیرا هیچ مدرک دیگری مورد قبول نبوده و نام و مشخصات شما از روی پاسپورت گذرنامه استخراج می گردد . استثنائ برای افراد خدمت نرفته مرد و بورسیه وجود دارد که .. توصیه می شود از این استثنائ استفاده نکنید ... عکس رنگی در همان اندازه پاسپورت گذرنامه که جدید باشد اسکن می گردد یا از شما فایل آن خواسته می شود . مدارک معتبر بین المللی می بایست بدون کلاه شال مقنعه و روسری باشد که به دلایلی از توصیه و ..خودداری می کنیم و زنان صورت کامل مشخص باشد در ایران مورد قبول است. در صورتی که شما قبلا این آزمون را گزرانده باشید برای تجدید اعتبار و یا شرکت دوباره برای دریافت درجه بهتر بالاتر و مورد قبول حتما می بایست کارنامه گزارش آزمون قبلی خود را نیز داشته باشید ..


ثبت نام :
یکی از تلریخ های آزمون در سایت را انتخاب و به صورت اینترنتی می توانید ثبت نام نمایید . مبلغ ثبت نام را می توان به چند روش پرداخت کرد ، پرداخت اینترنتی ، کارت اعتباری ، پرداخت و دریافت شماره فیش واریزی و .. – توصیه می شود تاریخ امتحان را با سایت اصلی سازمان جهانی آیلتس مطابقت نمایید .. زیرا غیر از موارد اعلام شده امتحانات دیگر دارای اعتبار نمی باشد . در صورت امکان خود مراحل ثبت نام راانجام دهید. در صورت انجام شخص یا موسسه به صحت آن نظارت کامل داشته باشید ..
منابع :
منابع امتحان و آزمون آیلتس بسیار متنوع و مختلف می باشد کتاب های گرامر در استفاده ، کاربردهای لغات ، لانگمن و .. همگی موثر و از منابع آن می باشد اما بهترین آنها همان انشارات دانشگاه کمبریج کتاب های ایلتس کمبریج کتابهای تمرین کمبریج ، گرامر کمبریج می باشد که همین موسسات سی دی و نوار های آنها را به فروش می رسانند. منابع آن به صورت کامل و با اولویت در همین وبلاگ به صورت کامل انگلیسی و فارسی معرفی می گردد ، به زودی ...No comments:

Post a Comment