Saturday, June 5, 2010

IELTS Academic General Training Model Listening Reading Writing Speaking

امتحان آیلتس ، مواد امتحان بخش ها سوالات و موارد ، زمان ، چگونگی
Listening
امتحان شنوایی ، به مدت 30 دقیقه ، شما با گوش دادن به صدا نوار یا پخش دیگر گزینه های درست را انتخاب می نمایید این امتحان در هر دونوع اصلی عمومی و دانشگاهی آکادمیک یکسان است
Reading
امتحان خواندن ، مدت 60 دقیقه در این امتحان شما 60 دقیقه زمان برای خواندن متن ها و انتخاب گزینه صحیح خواهیدداشت . این امتحان بنا به سبک آن متغییر است در صورتی که شما در روش عمومی باشید متن پیش روی شما برای خواندن متن ساده و عمومی مانند دستورالعمل وسایل ، روزنامه و خبر می باشد و در صورتی که در سبک آکادمیک دانشگاهی باشبد متن های علمی و کاربردی تر استفاده می گردد .

Writing
امتحان نوشتن : 60 دقیقه در این آزمون دو قسمت می باشد در قسمت اول 150 کلمه و در قسمت دوم 250 کلمه و البته در دو سبک متفاوت می باشد در مرحله اول شما می بایست تصویر را به کلمه برگردانید ، بدون غلط املائی در سبک عمومی نام اشیاء و ابزار و .. و در سبک آکادمیک تصاویر شما متفاوت با سبک عمومی ابزار دستگا ه ها گراف نمودار عکش و جدول و چارت سازمانی خواهد بود .در قسمت دوم کلمات مناسب را می بایست جاگذاری نمایید که متنها نیز به همان صورت فوق متفاوت خواهد بود شما با قرار دادن 250 کلمه جملات را کامل می نمایید .
Spiking
امتحان صحبت کردن مدت 11 الی 14 دقیقه که شما با ناظر و نماینده صحبت خواهید کرد مطالب مشترک و عمومی می باشد و در هر دو سبک یکسان می باشد سوال و جواب های کوتاه و .. آب و هوا اطلاعات شخصی ، نظر و اخبار و ..
همانطور که دیده می شود امتحان آیلتس ، آنچنان چیز خاصی نیست که هراس داشته باشید یا آنکه از صفر پول هنگفتی به آموزشگاه ها پرداخت کنید یا آنکه سالها و ترم ها بگذرانید ، صحبت کردن آن در حد چند سوال و جواب می باشد . مهمترین قسمتی که بیشتر توصیه می شود روی آن کار گردد قسمت اول شنوایی است که البته با وجود تمرینات و کتاب های منابع که بسیار محدود است آن نیز بسیار آسان می تواند گردد خاصه برای کسانیکه در رشته های فنی مهندسی تحصیل می کنند و به مطالب انگلیسی نظر دارند قسمت دوم و سوم همان امتحان دانشگاه یا کنکور ارشد می تواند باشد .. بااین تفاوت که شما مجبورید دیگر رشته ها را در نظر داشته باشید . شخصا برای تمرین از دیکشنری و تمرین لاگمن استفاده می کنم که با نمونه تمرینات آیلتس آن در می یابید آیلتس بسیار آسان است در صورت دسترسی به سی دی و کتاب گرامر در استفاده از آن می توانید در همین جهت تمرین استفاده نمایید بسیار شبیه و مشابه آن می باشد .خاصه آنکه محصول کمبریج است و البته سی دی و تمرین لانگمن برای تافل مناسب تر می باشد . نمونه کتاب انگلیسی پایه مهندسی در دانشگا ه های دنیا را نیز معرفی می کنم تا آگاهی شما برای تسلط زبان برای تحصیل در یک کشور خارجه را بهتر درک نمایید .
در آدرس مقابل کتابی بسیار سودمند برای تمرین صحبت قرار داده شده است                 
 Speaking  برای دانلود                                                                                                                     No comments:

Post a Comment