Wednesday, December 2, 2009

0044- دانلود کل کتاب داستانهای کوتاه Steps to Understanding


گام به گام در درک و فهم زبان انگلیسی
این نام یک مجموعه آموزش زبان برای دانش آموزان و دانشجویان می باشد که دارای چهار رتبه و مرحله مقدماتی ، ابتدایی ، متوسطه و پیشرفته می باشد . این مجموعه آموزش بر اساس داستانهای کوتاه انگلیسی بنا نهاده شده است و شما در هر درس یک داستان انگلیسی کوتاه و جالب تا اندازه ای بامزه جوک را ترجمه و به سوالات درک متن آن پاسخ می دهید . این مجموعه آموزش همراه با نوار و سی دی صوتی عرضه می شود که با لهجه انگلیسی بریتیش بریتانیا متن ها خوانده و سوالات پرسیده می شود . این مجموعه آموزشی توسط موسسه زبان آکسفرد و نویسنده دکتر ال ای هیل معروف نوشته شده است . تمرین شما بااین داستان ها کمک می نماید که قدرت و توانایی زبان شما در گوش دادن و خواندن و فهم و درک متن ها و گفته ها افزایش یابد . شما می توانید از این کتاب ها در مدارس دانشگاه و آموزشگاه های زبان در کنار دیگر روش های آموزشی استفاده نمایید . هر مرحله آن دارای تعداد مشخص لغات است که در فرهنگ انتهای آن آورده شده است . جلد یک یا مقدماتی 750 لغت ، جلد ابتدایی 1000لغت ، جلد متوسطه آن 1500 لغت و جلد پیشرفته این کتاب 2075 لغت انگلیسی را با کاربرد و درک آن آموزش می دهد . و همچنین قوائد دستوری بکار رفته در هر درس نیز مشخص و یک قاعده دستوری می باشد که بدونه استفاده از روشهای کلاسیک دستور زبان ، تنها با توجه به داستان و درک آن آموزش داده می شود به طوری که شما از آن در صحبت استفاده خواهید نمود ..نمونه صوت ونمونه کتا بها و جلد یک این مجموعه به صورت کامل برای دانلود شما کاربران زبان انگلیسی برای دانلود در آدرس های زیر قرارداده شده است .موفق باشید .
تمام چهار جلد کتاب اسکن ، تبدیل به کتاب الکترونیک پی دی اف شده و همراه فرهنگ لغات هر کتاب ، ترجمه شده لغات –لغت به لغت با معنی و توضیحات دستوری لغت – و سی دی صوتی آن هر چهار جلد در اختیار مدیریت وبلاگ و آماده عرضه می باشد
.Download Simple Vol 1 Introductory Steps to Understanding
Download Simple Vol 2 Elementary Steps to Understanding
Download Simple Vol 3 Intermediate Steps to Understanding
Download Simple Vol 4 Advanced Steps to Understanding
Download Simple Vol 1 Full
Download Simple Vol 1 Voice Mp3


Steps to Understanding
English level:
Four levels: Introductory, Elementary, Intermediate, Advanced
By:L A HillDescription
Stories to help students' reading and listening comprehension.
How can it be used?
In class or for self-study.
Key features
Each book in the series contains 30 carefully graded stories to provide training in reading and listening comprehension.
The stories are accompanied by a variety of activities, e.g. true/false questions as well as 'thinking' questions that require the student to work more creatively.
Each book contains a complete wordlist.
A Cassette accompanies each level and contains both the stories and questions.
The Introductory level uses 750 headwords; the Elementary level 1,000 headwords; the Intermediate level 1,500 headwords; and the Advanced level 2,075 headwords.
ISBN index
Steps to Understanding IntroductoryBook (750 words) 
Cassette 978-0-19-453572-4      
978-0-19-581852-9
Steps to Understanding ElementaryBook (1,000 words) 
Cassette 978-0-19-453573-1      
978-0-19-581853-6
Steps to Understanding IntermediateBook (1,500 words)
Cassette 978-0-19-453574-8    
978-0-19-581854-3
Steps to Understanding AdvancedBook (2,075 words) 
Cassette 978-0-19-453575-5     
978-0-19-581855-0

No comments:

Post a Comment