Tuesday, December 1, 2009

0043 - (BSWS یا BLIS) سیستم شناسایی نقاط کور در خودرو (BSWS یا BLIS) سیستم شناسایی نقاط کور در خودرو
امروزه خودرو سازان به منظور کاهش تصادفات ناشی از تغییرمسیر خودروها از سیستمی با نام مخفف
ویا BLIS(Blind Spot Information System)به BSWS(Blind Spot Warning System)
معنی سیستم شناسایی و تشخیص نقاط کور استفادهمی نمایند .در این سیستم بر روی هر آینه جانبی یک دوربین دیجیتال نصب شده است که هریک ازاین دوربینها حدودا مساحتی 9 مترو عرض 3متر را درهر طرف خودرو تحت / به طول 5پوشش قرارمی دهند .این دوربینها قادرند در هر ثانیه حدود25تصویر از میدان دید خود تهیه و به یک کامپیوترپردازشگر انتقال دهند این کامپیوتر با پردازش تصاویردریافتی می تواند وجود خودروی دیگر یا موتورسوارهارا تشخیص دهد و یک چراغ هشدار را روی آی نه جانبی
روشن نماید و بدین وسیله راننده از وجود وسایل نقلیه دیگر، در نقاطی که امکان دیدن ندارد آگاه می گردد. 10 فعال شده Km/h این سیستم در سرعتهای بالای و قابلیت شناسایی وسایل نقلیه را در روز و شب دارد و همچنین به وسایل نقلیه ای که با سرعتی کمتر70 سریعتر از Km/h 20 آهسته تر و بیشتر از Km/h از خودروی حامل خود حرکت می کنند واکنش نشان می دهد ولی به خودروهای پارک شده ، گاردریلها،ستونهای برق و ... واکنشی از خود نشان نمی دهد .No comments:

Post a Comment