Saturday, June 6, 2009

کتابهای پزشکی خاصه آناتومی و کالبد شناسی رنگی در یک سی دی زبان اصلی فروش Acne - Symposium at the World Congress of Dermatology, Paris 2002 
جوش صورت – مجموعه مقالات کنگره همایش جهانی پزشکی پوست در پاریس سال 2002 
ACP [American College of Physicians] Medicine-2006 
مجموعه مقالات و تحقیق پزشکی دانشکده های آمریکا در سال 2006
 Advanced Assessment-Interpreting Findings and Formulating Different Diagnosis 
توضیح و ارزیابی پیشرفته تشخیص و یافتن و چگونگی بیماریها و نشانه های آن 
AIDS TO THE EXAMINATION OF THE PNS ED 4TH
ایدز در تحقیقات و آزمایشات یافته ها و نظریه هایی در مورد آن ویرایش چهارم 
 An Atlas of Back Pain 
کتاب و راهنمای کامل کمر درد ، درد پشت 
 Anatomy & Physiology - The Unity of Form and Function 3rd Edition Saladin 
آناتومی و کالبد شناسی ، فیزیولوژی بدن مختص رم و شکل و عملیات و کارکرد هر یک ویرایش سوم 
Ankylosing Spondylitis 
ورم مفاصل ( ورم ، التهاب ، آب اوردگی و درد مهره ها و مفاصل بدن )
 Anterior Knee Pain and Patellar Instability 
جلوگیری از درد زانو ( پا ) و درمان نا پایداری آن 
arthritis and allied conditions a textbook of rheu.pdb
ورم مفاصل و مهرهها و بیماریهای وابسته به آن شرایط و درمان 
Assessing.Childrens.Well-being.A.Handbook.of.Measures.ISBN0805831738 
راهنمای برآوردن توانایی ها بازپروری کودکان ( بازگرداندن توانایی های ذهنی و جسمی کودکان ناتوانا)
Atlas of Functional Neuroanatomy, Second Edition
اطلس راهنمای عملکرد و چکونگی اعصاب تشریح اعصاب بدن ویرایش دوم 
Atlas of Neuromuscular Diseases 
کتاب راهنمای کامل اطلس تشریح بیماریهای سلسله اعصاب بدن 
Atlas of Primary Care Procedures (2003).CHM
راهنمای اولیه نگهداری و مراقبت بیماران ( موارد و نکته های لازم )
Atlas of skeletal muscles (2000) - STONE 
اطلس و راهنمای کامل اسکلت چهارچوب بدن و ماهیچه ها 
Awaken Healing Energy 
بیدار کردن انرژی بدن ، در مان به وسیله شناخت و کنترل انرژی انسان 
Biology 4 Volume Set _ Macmillan Science Library
بیولوژی زیست شناسی کتاب خانه علمی مک میلان در چهار جلد 
 Biomaterials In Orthopedics Dekker 2004 
بیو متریال ها موادمصرفی در پزشکی و کار برد های ارتو پدی آنها (توانایی حرکتی ، ساخت اعضای بدن به صورت مصنوعی )
Biomechanical Systems Techniques and Applications Musculoskeletal Models & Technique 
بیو شیمی روشهای کاربردی و عملیاتهای آن مدل های ساختاری آنها در تکنولوژی 
BMJ Clinical Evidence and Clinical Evidence Concise EBM2004 
مقایسه های در مانی و آزماشگاهی در نشانه ها یو عوامل 
Board Review from Medscape - Case-Based Internal Medicine Self-Assessment 
Questions مروری بر پزشکی داخلی ( خوراک و اعضای داخلی شکمی انسان )
 استخوان و کالبد شناسی ساختمان حقیقی بدن Bone and Joint Futures (2002
Bonica_s_management_of_pain_3rd_ed.pdb  
استخوانها و درد استخوان و مدیریت و کنترل درد 
Brain Facts, A Primer on the Brain and Nervous System - The Society For Neuroscience - 2002 – Fou
حقیقت مغز و اعصاب والفبای مغز (مخ) و سیستم عصبی بدن علومی و دانستنیهایی در علم پزشکی اعصاب 
 Brothers and Sisters of Children with Disabilities - Medicine - Jessica Kingsley Publishers 
برادر ها و خواهر های کودک و نا توانیهای پزشکی معلولیت های ژنتیکی و ارثی 
Cellulite Pathophysiology and Treatment 
چربی های زیر پوست ( چربی های زائد ) و رفتار با آنها چگونگی کنترل و درمان
  . کالبد شکافی فلج اعصاب Cerebral_Palsy
Chapman's Orthopaedic Surgery 3rd ed.pdb
جراحی ارتو پدی ( جراحی استخوان و اعضاء ویرایش سوم 
  آموزش اولیه پایه پزشکی ورزش Evidence Based Sports Medicine  
Handbook of Parkinson's Disease, Third Edition
راهنما و کتاب جامه بیماری پارکینسون 
How to write & publish scientific paper
چگونه بنویسیم و ویرایش کنیم دست نوشتههای علمی خود را ( روش تحقیق و پژوهش علمی در پزشکی)
 Marks' Basic Medical Biochemistry A Clinical Approach - a clinical approach (2004)
 بیو شیمی پزشکی و شیمی کاربردی در پزشکی 
Memmler's The Human Body In Health And Disease
یاداوریهایی در بدن انسان سلامتی و بیماریها 
Modern neurosurgery clinical translation of neuroscience advances
یافته های علمی پیشرفته در عصب شناسی و علم اعصاب در پزشکی 
Modern Pharmacology With Clinical Applications
کاربرد پیشرفته داروها بههمراه یافته های پزشکی و درمانگاهی 
Motor cortex in voluntary movements - a distributed system for distributed functions
کالبد شکافی مخچه و اعصاب در بررسی چگونگی سیستم عصبی بدن 
Neural plasticity in adult somatic sensory-motor system
ماده حقیقی و پایه اصلی جنسیت و بلوغ و نیروهای محرکه آن 
The Gale Encyclopedia of Alternative Medicine 4-volume-set-PDF
دایرالمعارف گالی آموزش پزشکی در چهار جلد 
 The Gale Encyclopedia of Cancer (2-volume-set)
دایرالمعارف گالی سرطان 
The Gale Encyclopedia of Genetic Disorders 2-volume-set 
دایرالمعارف گالی بیماری های ژنتیکی و ارثی 
 دایرالمعارف گالی پزشکی یThe Gale Encyclopedia of Medicine 5-volume-set 2nd Edition
The Gale Encyclopedia of Neurological Disorders 2-volume-set 
 دایرالمعارف گالی بی نظمی های عصبی 
The Gale Encyclopedia of Nursing and Allied Health
 دایرالمعارف گالی پرستاری و نگهداری در سلامت تندرستی 
The Gale Encyclopedia of Science 3rd Edition - 6-volume-set-PDF
 دایرالمعارف گالی علمی و پزشکی در 6 جلد 
The Gale Encyclopedia of Surgery 3-volume-set 
دایرالمعارف گالی جراحی 
The Orthopaedic Physical Exam (2004) REIDER
تمیرنات فیزیکی در اتوپدی توانایی جسمی 
دانسته های سردرد و میگرن Understanding Headaches and Migranes

No comments:

Post a Comment