Sunday, May 24, 2009

Mechanical-CD Ebook

جهت تهیه این سی دی با مدریت وبلاگ تماس بگیرید 

ALCOCK, C. B. (2000). Thermochemical Processes - Principles and Modelsآلکوک سی بی

:  شیمیایی ترمو شیمی _ چگونگی ها و نمونه ها  فرایند حرارتی

ASHBY, M. F. (1998). Engineering Materials (2nd ed.) (2 vols.) 
اشبی ام اف : مهندسی مواد جلد دوم 
ASHBY, M. F. (2000). Metal Foams - A Design Guide 
اشبی ام اف : مواد مذاب _ راهنمای طراحی و برنامه ریزی 
BACHUS, L. (2003). Know and Understand Centrifugal Pumps 
باچوس ال : شناخت و درک تلمبههای گریز از مرکز 
BAI, Y. (2003). Marine Structural Design 
بای وا ی: طراحی ساختار های و سازه های دریایی 
BAKER, A. A. (2002). Advances in the Bonded Composite Repair of Metallic Aircraft Structure (2 vols.) 
بیکر ای ای : پیشرفت در تضمین تعمییرات موثر و مرکب در مواد فلزات سازه های هوا فضا 
BERTRAM, V. (2000). Practical Ship Hydrodynamics 
برترام وی : هیدرو وینامیک و هیدرو لیک عملی کشتی 
BIRD, J. (2003). Engineering Mathematics (4th ed.) 
براد جی : ریاضیات مهندسی ( علوم مهندسی و انتگرال و تغییرات تابع های مفسر )
BLAZEK, J. (2001). Computational Fluid Dynamics - Principles and Applications 
بلزاک جی : چگونگی مکانیک سیالات - شناخت و انجام عملیات ها 
BLOCH, H. P. (1990). Machinery Component Maintenance and Repair (2nd ed.) 
بلوچ اچ پی :نگهداری و تعمیرات اجزاء ماشین آلات صنعتی
BLOCH, H. P. (1996). Major Process Equipment Maintenance and Repair (2nd ed.) 
بلوچ اچ پی: تعمیرات ونگه داری تجهیزات فرایند های بزرگ ( پالایشگاه ، توربین های نیرو ، تعمییرات حین کار )
BLOCH, H. P. (1998). Improving Machinery Reliability (3rd ed.) 
بلوچ اچ پی : توانایی فعال ماشن آلات ( شناخت ، کنترل ، بهبود )
BONNICK, A. W. M. (2001). Automotive Computer Controlled Systems - Diagnostic Tools and Techniques 
بونیک ای وی ام : سیستم های کنترل اتوماتیک - سیستم های خطا یابی و تکنیک های شناسایی 
BOOKER, J. D. (2001). Designing Capable and Reliable Products 
بوکر جی دی : طراحی توانا و قابل طمینان ( کارایی و قابلیت اطمینان ) در محصول نهایی
BOYCE, M. P. (2001). Gas Turbine Engineering Handbook (2nd ed.) 
بویس ام پی : هند بوک راهنمای سریع مهندسی توربین های گازی 
BRAMWELL, A. R. S. (2001). Bramwell's Helicopter Dynamics (2nd ed.) 
برامویل ای ار اس : دینامیک ( نیرو های حرکتی ) هیلیکوپتر های برامویل – تجزیه و تحلیل نیرو ها در حرکت 
BRANDES, E. A. (1992). Smithells Metals Reference Book (7th ed.) 
براندس ایی ای : کتاب راهنمای مواد فلزات ( مشخصات و خواص فیزیکی در ورقکاری و ..)
BRANDES, E. A. (1998). Smithells Light Metals Handbook 
براندس ایی ای راهنمای موادسبک ( مشخصات و فلزات هوا فضا .. درجوش عملیات حرارتی و مواد ریخته گری )
BROWN, J. R. (1999). Foseco Non-Ferrous Foundryman's Handbook (11th ed.) 
بروون جی آر : کتاب مهندسی مواد ، راهنمای مواد آهنی ( آهن و کربن آلیاژهای آهن )و غیر آهنی شیشه و سرامیک و فلزات ..  
BROWN, J. R. (2000). Foseco Ferrous Foundryman's Handbook 
بروون جی آر : کتاب مهندسی مواد ، راهنمای مواد غیر آهنی شیشه و سرامیک و فلزات ..  
BRUNDLE, C. R. (1992). Encyclopedia of Materials Characterization - Surfaces, Interfaces, Thin Films 
بروندل سی آر : دایرالمعارف تشریحی (مشخصات فنی و کامل ) مواد ظاهر باطن ساختار و چیزهای و موارد بیشتر (نکته ها )
BRYDSON, J. A. (1999). Plastics Materials (7th ed.) 
برایدسون جی ای : مواد پلاستیک ( مواد با خاصیت پلاستیک و سوپر پلاستیک ) خمیری شدن مواد فلزات و غیر فلزات و.
BURCHELL, T. D. (1999). Carbon Materials for Advanced Technologies 
بورچلی تی دی : فلزات کربنی ( آلیاژهایفولاد و چدن ) در کاربردی تکتنولوژی پیشرفته 
BUTLER, D. (2000). Guide to Ship Repair Estimates - In Man-Hours 
باتلر دی : راهنمای تعمیرات ایستایی کشتی ( برآورد هزینه ها و زمان ) در ساعت کار یا نیرو کار 
CAHN, R. W. (1996). Physical Metallurgy (4th ed.) (3 vols.) 
چان آر دبیلیو متالوژی مواد ( خواص فیزیکی مواد ) جامع ترین کاملترین منبع کتاب عاوم مواد و مهندسی ریخته گری 3جلد
CAHN, R. W. (2001). The Coming of Materials Science 
چان آر دبلیو : علوم پیشرفته مواد ( آینده و پشرفته علوم متالوژی و مواد فلزات )
CAMPBELL, B. A. (1996). Introduction to Space Sciences and Spacecraft Applications 
کمپل بی ای : معرفی و آشنایی با علوم فضایی و فرایندهای هوا فضا 
CAMPBELL, J. (2003). Castings - The New Metallurgy of Cast Metals (2nd ed.) 
کمپل جی : ریخته گری _متالوژی مواد و فرایند های جدید در ریخته گری مواد و فلزات 
CARPINTERI, A. (2003). Biaxial-Multiaxial Fatigue and Fracture 
کارپینتری ای : تنش و خستگی دو محوری و چند محور ( آسیبهای واردی چند نیرویی ) در ایجاد خستگی ، خوردگی و شکست 
CARSON, P. (2002). Hazardous Chemicals Handbook (2nd ed.) 
کارسون پی : راهنمای فرایندهای وابسته شیمی ( به علوم فیزیک و مکانیک مانند خوردگی ، تبلور تغییرات ساختاری فلزات و ..)
CARVILL, J. (1993). Mechanical Engineer's Data Handbook 
کارویل جی : راهنما هند بوک اطلاعات مهندسی مکانیک ( ماشینکاری ) ماشین ابزار 
CHILDS, T. (2000). Metal Machining - Theory and Applications 
چیلدز تی : مواد و فلزات ماشین کاری ( تراشکاری و ..) تئوری و کارگاهی نظریه و عملیاتهای آن 
COCKCROFT, A. N. (2004). A Guide to the Collision Avoidance Rules (6th ed.) 
کوکرافت ای ان : راهنمای قواعد دوری از برخورد ( کوبیدگی و تداخل نیرو ها در ماشین آلات و لنگی .. )
CRAWFORD, R. J. (1998). Plastics Engineering (3rd ed.) 
کرافورد آر جی : مهندسی پلاستیک ( شکل دهی فلزات به روش پلاستیک سرد پرس و..)
DERRETT, D. R. (1999). Ship Stability for Masters and Mates (5th ed.) 
درت دی آر : تعادل و ثبات در کشتی و هدایت آن ( تعادل و کنترل کشتی ها دردریا )
DIXON, S. L. (1998). Fluid Mechanics, Thermodynamics of Turbomachinery (4th ed.) 
دیکسون اس ال : ترمودینامیک ( فرایند حرارتی عملیات حرارتی ) مکانیک سیالات و حرارت سنجی ماشین کاری 
ELICES M. (2002). Fiber Fracture 
اییلیس ام : ساختار های فیبر ( ساخته ها و مواد سازنده رشته رشته ای ( رشته های فیبر کربن ، شیشه ، فلزات سیلیکونیوم و ..
ENDO, M. (1996). Carbon Nanotubes 
ایندو ام : نا شناخته های کربن ( خواص کربن در فلزات آهن و فولاد و چدن ) 
EYRES, D. J. (2001). Ship Construction (5th ed.) 
ایریس دی جی : متعلقات و اجزاء کشتی ( ساختن و سازه های کشتی دریایی )
GARRETT, T. K. (2001). The Motor Vehicle (13th ed.) 
گریت تی کا : وسایل نقلیه موتوری ( موتور و وسایل موتوری نیرو و حرکت )
HALEVI, G. (2001). Handbook of Production Management Methods
هالوی جی : راهنما و دستورالعمل روشهای مدیریت تولید  
HEISLER, H. (2002). Advanced Vehicle Technology (2nd ed.) 
هیسلر اچ : تکنولوژی پیشرفته وسایل نقلیه موتور اتومبیل و ..
HODKINSON, R. (2001). Lightweight Electric Hybrid Vehicle Design 
هودکینسون آر : طراحی و برنامه ریزی اتومبیل های الکتریکی هیبرید چندگانه هیدروژنی.( چند سوختی و کاره ..
HORLOCK, J. H. (2003). Advanced Gas Turbine Cycles 
هارلوک جی اچ : چرخه و فرایند کاری توربین های گازی ( پیشرفته )
HOUGHTON, E. L. (2002). Aerodynamics for Engineering Students (5th ed.) 
هوگتون ایی ال : آیرو دینامیک ( دینامیک هوا فضا و حرکت در سیالات هوا و آب هوا پیما کشتی..) برای دانشجویان 
HOUSE, D. J. (2001). Seamanship Techniques (2nd ed.) 
هاوس دی جی : تکنیک ها تکنولوژی و فرایند های کشتی ( سازه ها و علوم دریایی )
HOYLE, D. (2000). Automotive Quality Systems Handbook 
هویل دی : راهنما و دستور العمل سیستم ها و روشهای کیفیت خودرو و اتومبیل 
HOYLE, D. (2001). ISO 9000 Quality Systems Handbook (4th ed.) 
هویلد دی : راهمای سیستم های کنترل کیفیت ایزو 9000
HOYLE, D. (2003). ISO 9000_ 2000 - An A-Z Guide 
را هنمای سیستم های کنترل کیفیت ایزو 9000 سری بازنگری سال 2000
HUDSON, J. A. (2000). Engineering Rock Mechanics (2 vols.) 
هودسون جی آر : مهندسی مکانیک سخت ( مکانیک طراحی جامدات استاتیک و مواد و فلزات سخت )
JENKINSON, L. R. (2003). Aircraft Design Projects for Engineering Students 
جنکینسون ال آر : طراحی و فرایند پروژههای هوا فضا برای مهندسین و دانشجویان 
JONES, D. R. H. (2001). Failure Analysis Case Studies II 
جونز دی آر اچ: آنالیز خطا عیوب و کاستی ها ( بررسی و تجزیه تحلیلآماری عیوب ) برای مطالعه 
JUDD, S. (2003). Membranes for Industrial Wastewater Recovery and Re-Use 
جودی اس : زیست شناسس و جامع شناسی صنعتی و کار برای بازیابی و استفاده در صنعت 
KIM, J.-K. (1998). Engineered Interfaces in Fiber Reinforced Composites 
کیم جی کا مرزها و گستره مهندسی در فیبر های کامپوزیت ترکیبات چند لایه رشته ای نیرومند  
KING, R. P. (2002). Introduction to Practical Fluid Flow 
کینگ آر پی : معرفی و شناخت آشنایی با عملکرد های جریانات سیال 
KUNDU, P. K. (2001). Fluid Mechanics (2nd ed.)
کوندو پی کا مکانیک سیالات :

No comments:

Post a Comment