Wednesday, August 11, 2010

Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering


زبان انگلیسی آکسفورد برای مهندسین الکترونیک و مکانیک

آشنایی متوسطه با مواردو مطالبی که دانشجویان این دو رشته در زبان انگلیسی باید بدانند در مطالب تئوری و روش های تکنیکی کاربردی این دو رشته – رشته های فنی - برای آموزش زبان و خود آموز کسانی که قصد آموزش – دانشجو شدن -  در مدارس ، آموزشگاه های فنی و دانشگا ه ها ی این رشته های فنی و تکنیکی الکترونیک و مکانیک در مجموع صنعتی را دارند -  این کتاب با فصل های متفاوت – هر فصل تمرین و مثال و نمونه منحصر به خود - و مطالب علمی در زمینه های مختلف کمک می کند به صورت کلی و عمومی با زبان تخصصی آشنا گردید و با استفاده و یادگیری آن کتاب و سی دی صوتی آن گفتن ، خواندن متن و شنوایی شما در این موارد افزایش می یابد و می توانید در مصاحبه های پذیرش موفق باشید . این کتاب با تصاویر گویا به نوعی یک فرهنگ لغت تخصصی مناسب نیز برای شما می باشد و لغات کاربردی آن در انتهای کتاب به صورت فرهنک توضیحی انگلیسی به انگلیسی آکسفورد آورده شده است . این کتاب بهترین منبع و کتاب آموزش و کمک آموزش زبان عمومی و تخصصی در دانشگاه های ایران و دنیا بوده می تواند مورد استفاده اساتید و دانشجویان در سطح لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر تحصیلات تکمیلی قرار بگیرد. همانطور که در مطالب گذشته در مورد زبان قول آن را داده بودم این کتاب را که متوسط و میزان آشنایی زبان شما برای ادامه تحصیل در خارج از کشور دانشگاه های زبان علمی انگلیسی می باشد را برای استفاده و آشنایی شما برای دانلود قرار داده ام . از هرروش و راهی که مدرک مورد قبول را درزمینه تایید مهارت زبان دریافت نموده اید باید بدانید که مصاحبه ، و موفق بودن شما در تحصیل بستگی به تسلط شما بر این کتاب دارد نه مدرک تایید زبان و در غیر این صورت نمی توانید دوره تحصیل خود در دانشگاه های خارجی را با موفقیت بگذرانید . برای استفاده از این کتاب که در فرمت دجاوو است باید برنامه دجاوو را نصب نمایید . این برنامه را نیز از لینک زیر دانلود کنید .  Download DjVu   6.1.1

 Download This Book Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering

این کتاب به صورت فایل کتاب الکترونیک به همراه سی دی صوتی آن به زبان انگلیسی بریتانیایی در آرشیو آموزشی وبلاگ موجود و قابل تهیه می باشد


خلاصه مطالب و سرفصل های کتاب :
مطالب و مقاله های انگلیسی تخصصی و کاربردی در رابطه با مهندسی ها و علوم فنی و تخصصی و کاربردی صنعتی علمی
بخش یک : عمومی ومشترک ، روش های تکنیکی و فنی مهندسی
بخش دو عمومی و مشترک ، برنامه ریزی و روش های پیشرفت
بخش سه : مهندسی مواد ، دروس تکنیکی مواد و متریال
بخش چهار : دروس تخصصی مکانیک ، ماشین ها برنامه های تراشکاری و ماشین کاری
بخش پنج : موارد تخصصی استاتیک و دینامیک ، درس های فنی نیرو ها و برآیند ها
بخش شش : دروس تخصصی الکترونیک و برق قدرت ، موتور های الکتریکی
بخش هفت : برای تخصص الکترونیک ، روش ها و تکنیک های فنی تحقیق ومطالعه و بررسی
بخش هشت : برای تخص مهندسی کنترل - الکترونیک مگاترونیک مکانیک -: سیستم های اتوماتیک و اتوماسیون
بخش نه : عمومی و مشترک در همه رشته های فنی : بهداشت کار و سلامت در کار
بخش ده : عمومی برای مهندسین طراح ، مهندس جوان طراحی ساده مهندسی
بخش یازده : ماشین های تغییر یافته اتوماتیک ، ماشین لباس شویی
بخش دوازده ، در رابطه با مکانیک و دنده ها ، رانندگی و راندن دوچرخه دنده ای
بخش سیزدهم : فن آوری کاربردی مکانیک ، استفاده از لیزر
بخش چهاردهم : بخش عمومی و مشترک ، روبوتیک ، روش های فنی و فن آوری های پیشرفته
بخش پانزدهم : مکانیک سیالات ، تکنیک و فن آوری سردکننده ها یخچال
بخش شانزدهم : سیستم و روش های اتومکانیک ، بالا بر ها ، روش ها و فن آوری کشش و حمل و نقل
بخش هفدهم : برق برق قدرت و الکترونیک ، مولد نیرو ژنراتوربرق قابل حمل
بخش هجدهم : در رابطه با پنوماتیک و مگاترونیک ، اصلاح فنی بارمازاد و نیروی برشی پیچ برشی
بخش نوزدهم : هیدرولیک . مکانیک ، موارد فنی ترمز ها ، شکستن دیسک ترمز
بخش بیستم : عمومی و مشترک ، وسایل کنترل و فرایند ابزارهای مورد استفاده مهندسی فنی
بخش بیست و یکم : مهندسین طراح ، اصطلاح فنی خردکن و کوتاه کن و همچنین چمن زن
بخش بیست و دوم : مهندس مواد ، مهندسی خوردگی ، مکانیک ، صنایع ، .. خوردگی فلزلت و مواد
بخش بیست و سوم : موتورهای محرکه های نسل جدید ، ماشین های الکتریکی ، ترن هوایی یا مغناطیسی یا مگلو
بخش بیست و چهارم : نقشه کشی و طراحی ، برنامه های کد، کم ، طراحی رسم و شبیه سازی کامپیوتری
بخش بیست و پنجم : عمومی و مشترک ، سوپر خودرو ماشینهای خودرو های برتر و پیشرفته
بخش بیست و ششم : عمومی و مشترک ، روش های نموداری ، چارت نمودار آمار و نمایش گرافیکی و تصویری داده ها
بخش بیست و هفتم : مدیرت صنعتی ، صنایع و مهندسی ، روش های برنامه ریزی ، مقابله با دوباره کاری اتلاف منابع
بخش بیست و هشتم : مکاترونیک ، پنوماتیک ، روبوتیک و اتوماسیون ، روش های روباتیک نمودن فرایند ها عملیات ها
بخش بیست و نهم : عمومی ومشترک ، فن آوری روش های تکنیکی رقابتی ، در مسابقه و رقابت صنعتی
بخش سی ام : عمومی و کامپیوتر علوم رایانه ، استفاده ای کاربردی رایانه در مشاغل
در صورت غلط املایی تایپی و ترجمه نا مناسب پوزش و معذرت ما را بپذیرید ، به صورت سریع خواندن و ترجمه برای شما توضیحا ً موارد را نام برده و با توجه به شناخت و آگاهی بر موارد فوق از آنها کم نموده یا مواردی راافزوده ام امیدوارم به صورت مناسب گویا شده باشد
.


Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering
English level: Intermediate
Eric Glendinning and Norman Glendinning Description Coverage in all four skills with up-to-date technical content. How can it be used?
In class.For self-study. Who is it for?
Students of Electronics in technical schools, colleges, and universities.Technicians.Engineers.
Key features
Helps students to combine their knowledge of English with their technical knowledge.
Develops all four skills through varied activities. Five units out of thirty are based on interviews with students and practising engineers and place more emphasis on listening skills.
Up-to-date technical content.
Authentic reading and listening passages covering a wide range of topics, e.g. materials, mechanisms, forces, safety at work, engineering design, automated systems, robotics, hydraulics, process control, and CAD.
Comprehensive glossary of technical terms which forms a useful mini-dictionary of Engineering. Separate Answer Book with a key to all exercises, the tapescripts, and useful unit-by-unit teaching notes. Designed for easy use by the non-specialist teacher.
Contents TOPICS
Unit 1 Engineering Technical syllabus: General
Unit 2 Courses Technical syllabus: General
Unit 3 Materials Technical syllabus: Engineering materials
Unit 4 Mechanisms Technical syllabus: Mechanisms, Cams
Unit 5 Forces Technical syllabus: Statics and Dynamics
Unit 6 Electric motor Technical syllabus: Electrotechnology
Unit 7 Student Technical syllabus: Electrical
Unit 8 Central heating Technical syllabus: Automatic systems
Unit 9 Safety at work Technical syllabus: General
Unit 10 Young engineer Technical syllabus: General, Engineering design
Unit 11 Washing machine Technical syllabus: Automatic systems, Transducers
Unit 12 Racing bicycle Technical syllabus: Mechanics, Gear systems
Unit 13 Lasers Technical syllabus: Mechanical technology
Unit 14 Technician Technical syllabus: Robotics, General
Unit 15 Refrigerator Technical syllabus: Fluid mechanics
Unit 16 Scales Technical syllabus: Automatic systems, Strain gauges
Unit 17 Portable generator Technical syllabus: Electrotechnology, Power generation
Unit 18 Road breaker Technical syllabus: Pneumatics
Unit 19 Disc brakes Technical syllabus: Hydraulics
Unit 20 Staff engineer Technical syllabus: General, Process control
Unit 21 Lawn-mower Technical syllabus: Engineering design
Unit 22 Corrosion Technical syllabus: Mechanical technology, Corrosion
Unit 23 Maglev train Technical syllabus: Electrical machines, Motor selection
Unit 24 CAD designer Technical syllabus: CAD
Unit 25 Supercar Technical syllabus: General
Unit 26 Graphs Technical syllabus: General
Unit 27 Waste recycling Technical syllabus: Technical plant
Unit 28 Robotics Technical syllabus: Robotics, Stepper motors
Unit 29 Careers Technical syllabus: General
Unit 30 Applying for a job Technical syllabus: General, Company structure
ISBN index
Oxford English for Electrical and Mechanical EngineeringStudent's Book 978-0-19-457392-4
Answer Book with Teaching Notes 978-0-19-457393-1

No comments:

Post a Comment