Sunday, August 1, 2010

Minitab 14 -15 -16 Simple Exercise

مقاله هایی در مورد مینی تب
این مقاله ها از سایتهای رسمی و خود سایت منی تب دانلود شده و برای راحتی شما در این وبلاگ با توضیح و نام بردن محل و چگونگی کاربرد آن آورده شده است . ترجمه آن به عهده خود شما علاقه مندان می باشد . کسانیکه در رشته های ریاضی و آمار و موارد کاربردی آن در مدیریت ، کنترل کیفیت و کنترل پروژه ، اقتصاد و کاربرد های آماری این نرم افزار در مهندسی صنایع مکانیک برق و الکترونیک فعالیت دارند و یا مشغول به تحصیل می باشند می توانند از این مقاله ها برای پروژه های درسی تحقیق و پایان نامه استفاده نمایید و برای کسانیکه در صنعت فعال هستند ، خود بهتر می دانند که روش و چگونگی استفاده از این نرم افزار در کنترل آماری و کیفیت تولید مثلا روش تعیین و آماره گیری کیفیت شیشه و سرامیک کاشی چقدر می تواند راهنما و مفید در کار آنها باشد .. ترجمه کنید و استفاده نمایید حتی فایل های نمونه و مثال مینی تب نیز در اینجا گذاشته شده است . استفاده در آمار گیری نمودار های کنترل رگریسیون و پیش بینی ريال کنترل کیفیت و ابزار های کیفی ، شش سیگما و..در آینده مثال هایی از سولواسیون درخشانسازی یا بهینه نمایی راهبرد های برنامه ریزی خطی در بهترین حالت در نرم افزار ریاضی والفرم متمتیکا 7 را در صفحه ای دیگر معرفی می کنیم.و .

توجه:این محصول از همین وبلاگ خرید مستقیم و از طریق فروشگاه کاسپین 1 سیستم خرید پستی قابل تهیه است .با مدیریت وبلاگ -تماس با مدیریت وبلاگ- مکاتبه نمایید.ءنرم افزار مینی تب 15 به صورت کامل و با راهنمای نصب و کرک مناسب ، آزمایش شده عرضه میگردد.

Minitab 14 -15 -16 Simple Exercise Example Test and Technical


General آمار عمومی
پیش بینی و شبیه سازی بازی مونتوکارلو – قمار ورق اسپانیایی – با استفاده از مینیتب
Running a Monte Carlo Simulation
Download Link This article Mintab11
ورزش آکروباتیک و ژیمیناستیک و رابطه آن با سن و زمان تولد ، جمع آوری و نتیجه گیری صحیح و مفهومی بااستفاده از مینی تب این مقاله توضیح می دهد که چگونه تجمع آماری ما را به نتایجی در این رابطه راهنمایی می کند که با دیگر موارد مانند بیس بال متفاوت است . یافتن و کنترل محدوده فرضیه ها
Tumbling Dice and Birthdays: Understanding the Central Limit Theorem
Download Link This article Mintab12
هیچ کس از درس ریاضی و آمار چندان خوشش نمی آید ولی این مقاله با چند آمار ساده می تواند به شما در آموختن آمار و درک آن کمک کند و لذت بخش هم باشد ..
Sweetening Statistics: What M&M's Can Teach Us
Download Link This article Mintab13
استفاده از مینی تب در تصمیم گیری ، شخصی از نرم افزار مینتب استفاده کرده و در یک تصمیم گیری درست در فروش خانه 5000 دلار سود بیشتری بدست آورد .
hibit A: Minitab Balances the Scales of Justice
Download Link This article Mintab14
این هم مخصوص زمانه بسیار بد ، روش های آماری در دسته بندی دوستان ، روش آماری شناخت رفیق ناباب با استفاده از مینی تب
ExHow to Make Statistics Your Friend
Download Link This article Mintab15


Basic Statistics پایه آمار شناسی اصولی و اساسی
رسم آمار واحتمال وقوع معمولی و نرمال و تسا برای نرمال و معمولی بودند
Normal Probability Plots and Tests for Normality
Download Link This article Mintab16
نکلت و مواردی درباره توزیع معمولی و نرمال
Some Misconceptions about the Normal Distribution
Download Link This article Mintab17
چرا ما احتمالات تهی و پوچ را در نظر نمی گیریم ؟
Why We Don't "Accept" the Null Hypothesis
Download Link This article Mintab18
نکات و مواردی درباره فضا و محدوده اطمینان – قابلیت اطمینان -
Some Misconceptions about Confidence Intervals
Download Link This article Mintab19
یک مثال کاربردی برای تست تی با استفاده از مطلب توزیع تی
One Sample T-Test Using Mini-tab
Download Link This article Mintab20
دو مثال تست و آزمایش تی و اعداد و مقادیر تصادفی در آزمایش همراه با فایل و داده ها
The Two-Sample T-Test and Randomization Test
Download Link This article Mintab21 Dataset_21
تست و آزمایش آزمون دوبل تی بااستفاده از مینی تب
The Paired T-Test Using Mini tab
Download Link This article Mintab22
مثالی و نمونه ای برای تعیین اندازه مقدار نمونه گیری برای آزمایش یک تناسب و آزمون
Sample Size Determination for the Test of One Proportion
Download Link This article Mintab23
وقتی یک ماهیگیر دقیق آزمون را عالی اجرا می کند
When To Use Fisher's Exact Test
Download Link This article Mintab24No comments:

Post a Comment