Saturday, June 5, 2010

IELTS Band Scores 1-9 Test Report Form

درجات و انواع گواهی آیلتس IELTS Band Scores 1-9

در بیشتر سیستم ها و روش ها شما از درجه اول شروع و طی دوره هایی به درجات بالاتر صعود می کنید ، بسیاری از مدارک زبان به صورت پله ای متوالی از ابتدائی ، متوسطه به عالی و .. می باشند و ورود به رتبه بالاتر مستلزم گذراندن و پیش نیازی رتبه پایین می باشد . – بسیاری از موسسات آموزشی زبان با طرح سوالات انحرافی و جوسازی  سطح دانشجو را پایین و گذراندن موفق درامتحان  آیلتس را منوط به گذراندن ترم های متوالی و بلند ، مدت بیشتر دریافت پول بیشتر می نمایند -  در سیستم آیلتس شما نیاز به هیچ پیش نیازی ندارید ، بلکه شما خود درجه و نوع  گواهی را در ابتدا انتخاب و برای رسیدن به آن برنامه ریزی می کنید حجم کتاب و زمان  برنامه ریزی  در همه درجات و انواع آیلتس یکسان و بنا به انتخاب شما تمرینات و دروس لازم ارائه می گردد ، انتخاب درجه و نوع بالاتر تلاش بیشتری را می طلبد و پیش آگاهی شما به شما کمک می کند اما لازم نیست در صورتی که شما گواهی درجه 7 را نیاز دارید درجات 1 الی 6 را دریافت کنید شما تنها برای درجه هفت برنامه ریزی و آموزش می بینید. گواهی آیلتس تنها در دو نوع صادر می گردد . نوع آموزش پایه یا عمومی  برای مصرف عمومی – نوع آموزش دانشگاهی آکادمیک برای دانشجویان و افراد و کاربران مصرف علمی زبان .. که هر یک دارای 9 لول رتبه و درجه می باشد... – این مورد 1 الی 9 در برخی سایتها و موسسات به نمره 1 الی 9 از ده نمره نام برده شده است ، گواهی آیلتس در کل ده نمره نمی باشد و هرگز کسی نمره 10 دریافت نمی کند چون وجود ندارد ،


گواهی آیلتس ردی و قبولی ندارد و همه شرکت کننده گان در آن گزارش تست و امتحان خود را دریافت می کنند که سطح آنها را 0 الی 9 نشان می دهد و اعشار .5 فقط برای بیان قطعیت بکار می رود به عنوان مثال رتبه شخصی 6 است و رتبه شخصی دیگر 6.5 معنی آن این است که شخص 6 برای رتبه 6 قابل قبول تشخیص داده شده احتمال شانس و خطا در تشخیص وجود دارد و 6.5 یعنی مطمئنا شخص دارای توانایی درجه 6 در کاربرد و درک و استفاده از زبان انگلیسی است. – تفاوت دو نوع اصلی و عمومی با نوع دانشگاهی و آکادمیک در قسمت خواندن و نوشتن می باشد که نوع عمومی آن در حد خواندن روزنامه و مجله و نوشتن آدرس و . می باشد و نوع دانشگاهی آن در حد خواندن کتاب علمی و مجله علمی و نوشتن و توضیح مطالب علمی ومحاسبات می باشد. با دانلود مطلب راهنمای کامل متن انگلیسی به آن بهتر آشنا می شوید و درجه 0 تا 9 یعنی 10 درجه – آیلتس در دونوع و سبک دارای 10 رتبه میباشد که هریک بیانگر قابلیت استفاده کننده می باشد به عنوان مثال
0 عدم استفاده از زبان ، 4 استفاده کننده محدود در حد رفع نیاز عمومی یعنی در حد توانایی تاکسی گرفتن ، استفاده از سرویس ، دستور چای و غذا دادن و درجه 7 استفاده کننده خوب در حد دریافت اخبار مطالب علمی و هنری . ..-


No comments:

Post a Comment