Tuesday, June 29, 2010

English for Engineer 02 for Industrial engineer IE


دانلود مقاله زبان اصلی برای دانشجویان و مهندسی های فنی
مقاله وطالب زیر از معتبر ترین کتاب ها و منابع زبان اصلی تهیه شده است ، شما می توانید آنها را در فرمت آکروبات ریدر -پی دی اف – یا متن دانلود نمایید . ترجمه کلمه به کلمه این مطالب نیز در فرمت آکروبات ریدر در این صفحه قرار داده شده است . شما با دانلود آن کمک بسیار خوبی در ترجمه آن و یادگیری زبان انگلیسی فنی و مهندسی خواهید داشت . می توانید با دانلود بر نامه های خواندن متن به زبان انگلیسی از همین وبلاگ ، بااین متن ها تمرین زبان نیز داشته باشید . موارد زیر روش های تولید مخصوص متخصصین مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع می باشد . در آینده به صورت کامل بیش از 100 روش و سیستم تولید را که در زمینه های مختلف تولید صنعتی و تولید محصول تمرکز دارند مانند هزینه تولید ، کیفیت تولید ، برنامه ریزی تولید را در قسمت های مختلف معرفی خواهیم نمود. به نحوی با ترجمه و استفاده از فرهنگ گویا تلفظ این مقاله ها و مطالب که هر یک چند 1 الی 3 صفحه می باشد . در مدت حدود 100 روز زبان انگلیسی فنی مخصوص مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع را بیا موزید .


هزینه اساسی فعالیت یا هزینه پایه ای فعال
Activity-based costing – ABC
دانلود متن اصلی به زبان انگلیسی آکروبات        دانلود متن اصلی فرمت متن         دانلود ترجمه لغت به لغت فرمت آکروبات 
نزدیکی به مصرف کننده یا با مصرف کننده همراه بودن
Agent-driven approach
دانلود متن اصلی به زبان انگلیسی آکروبات        دانلود متن اصلی فرمت متن          دانلود ترجمه لغت به لغت فرمت آکروبات 
ساخت و تولید هوشمند
Agile Manufacturing
دانلود متن اصلی به زبان انگلیسی آکروبات         دانلود متن اصلی فرمت متن       دانلود ترجمه لغت به لغت فرمت آکروبات
ساخت و تولید ابتکاری و هوشمندانه
Artificial intelligence
دانلود متن اصلی به زبان انگلیسی آکروبات         دانلود متن اصلی فرمت متن        دانلود ترجمه لغت به لغت فرمت آکروبات
فرایند خودکار پیشرفته
Autonomous enterprise
دانلود متن اصلی به زبان انگلیسی آکروبات       دانلود متن اصلی فرمت متن        دانلود ترجمه لغت به لغت فرمت آکروبات
منطق فازی یک سیستم و روش منطقی حل و بر خورد با مسئله
Fuzzy logic
دانلود متن اصلی به زبان انگلیسی آکروبات       دانلود متن اصلی فرمت متن        دانلود ترجمه لغت به لغت فرمت آکروبات
تولید به هنگام .
Just-in-time manufacturing – JIT
دانلود متن اصلی به زبان انگلیسی آکروبات       دانلود متن اصلی فرمت متن       دانلود ترجمه لغت به لغت فرمت آکروبات
عملیات کایزن
Kaizen blitz
دانلود متن اصلی به زبان انگلیسی آکروبا       دانلود متن اصلی فرمت متن        دانلود ترجمه لغت به لغت فرمت آکروبات
روش کانبان
Kanban system
دانلود متن اصلی به زبان انگلیسی آکروبات       دانلود متن اصلی فرمت متن        دانلود ترجمه لغت به لغت فرمت آکروبات
مدیریت دانش و اطلاعات
Knowledge management
دانلود متن اصلی به زبان انگلیسی آکروبات        دانلود متن اصلی فرمت متن        دانلود ترجمه لغت به لغت فرمت آکروبات
No comments:

Post a Comment