Tuesday, September 21, 2010

توربو شارژها چگونه کار می کنند؟ تعریف توربو شارژ


 توربو شارژها چگونه کار می کنند؟ تعریف درباره توربو شارژ:

توربو شارژها نوعی سیستم مکش هوا می باشند که جریان ورودی به موتور را فشرده می کنند تا حجم هوای بیشتری وارد محفظه احتراق موتور بنابر این در موتورهای دیزل تراکم بالا  سوزش بهنر و انرژی بیشتر در هر انفجار بدست می آید . توربو شارژ نسبت به افزایش وزن موتور قدرت بیشتری را به وجود می آورد .

توربو شارژها چگونه MAn BMW VOLVO EVICO

توربو شارژها چگونه کار می کنند؟

برای رسیدن به این تقویت فشار توربو شارژ از جریان گازهای گرم  خروجی برای چرخاندن یک توربین استفاده می کند . توربین در توربو شارژ با سرعتی معادل 150000 دور در دقیقه می چرخد . 30 برابر سرعت دور موتور به دلیل قرار گرفتن در خروجی اگزوز  و وجود سیال گرم و دارای انرژی . اصول کارکرد توربو شارژ آن است که برای تقویت موتور باید حجم سوخت و هوا را افزایش داد که یک روش آن بزرک کردن سیلندرها است و یک راه بهتر یک توربوشارژ برای افزایش نسبت سئخت و هوا می باشد . یک توربو شارژ 30 تا 40 درصد هوا را فشرده می کند ( با توجه به فشار در ارتفاعات مختلف مسلما در ارتفاعات بالاتر هوای رقیقتر کارایی آن بسیار قابل توجه است ) و البته کمی اتلاف انرژی به جهت مقاومت در برابر اگزوز و نیاز برای فشار بیشتر خروج اگزوز در موتور است . تمامی خودروها در ارتفاع بالا به دلیل رقیقتر شدن هوا با کاهش قدرت  مواجه هستند که  موتورهای دارای توربوشارژ کمتر دچار آن می شوند.

The world's most powerful naturally aspirated 8-cylinder engine

به دلیل چرخش بالای پره های توربو شارژ نمی توان از یاتاقان معمولی استفاده کرد ئ بنابراین از یاتاقان مایع ( شناور در روغن ) استفاده می شود که دو مزیت دارد.

 1- خنک کردن توربوشارژ

2 – روان گردی و جلئگیری ار اتلاف انرژی و اصطکاک قطعات .

بیشترین خرابی به دلیل اشکال در سیستم پمپ همین روغن روی می دهد که باعث سوختن توربوشارژ می گردد ( اصطکاک قطعات ؛ اکسیده شدن قطعات و در نتیجه شکست قطعات بر اثز همین مورد است که اکثریت مکانیکها اشتباها وجود اجسام ، کیفیت بد قطعه ، ایراد در تولید را باعث آن بحساب می آورند . در صورت بازدید منظم از روغن و پمپ آن از زیان بیشتر که احتمال لطمه به سیستم موتور را نیز دارد می توان جلوگیری نمود .

Benz Fh Scania Volvo Prjut

یکی از موارد عیب توربوشارژها دما به دلیل تراکم هوا میباشد  هر گازی در هنگام آزاد شدن سرما تولید و در هنگام فشرده شده گرما تولید می کند و این گرما امکان انفجار بی هنگام و ضربه زدن پیستون می گردد . برای جلوگیری از کوبش از سوختهای سنگین و اکتان بالا می بایست استفاده نمود .متاسفانه اضافه کردن بنزین و مکمل و.. آنچنان که در دیگر خودروها عمل می کند در خودروهای دارای توربو شارژ باعث ضربه کوبش ، انفجار بی هنگام ، ضربات بازگشتی به سیستم تغذیه سوخت و هوا  در نهایت آسیب به موتور را در پی خواهد داشت .


No comments:

Post a Comment