Monday, August 2, 2010

What's New in Minitab 16

مینی تب نرم افزاری برای بهبود کیفیت
نرم افزار مینی تب 16 با ابزار های جدید وارد بازار شده است که کاملا متفاوت با نسخه قبلی می باشد . گرچه نسخه 15 نسبت به نسخه 14 بسیار روان تر و بهتر بود اما ، تقریبا همان ابزار ها و رو ش ها و ابزار نسخه 14 را به روشی بهینه تر و بهبود یافته مورد استفاده قرار می داد . در نسخه 16 به مانند دیگر نرم افزار های تولید شده در زمان حاضر خصوصیاتی همچون دستیار ، راهنمای قدم به قدم ، نمای ابزار بهتر و پیشرفته و اصلاح هوشمند به نحوی بسیار عالی اضافه شده است .
Minitab ابزار های جدید نرم افزار مینی تب 16
دستیار نرم افزار : آنالیز بی زحمت داده ها در هنگام ورود ، حذف داده های پرت / راهنمای قدم به قدم دراستفاده / انتخاب آسان ابزار / ساختار گسترده ساده / ارائه جزئیات بیشتر / تنظیم جزئیات گزارش ها
توانمندی های و کارایی های جدید نرم افزار : آمار اصلی پیشرفته/ طراحی آزمون ها و تست ها / ابزار های کیفی بهتر و بیشتر / قابلید اطمینان و محدوده پایداری / وارد نمودن آمار اضافی و افزوده /
نمودار ها و ترسیم های تحلیلی نرم افزار : نشان دهنده و هدایت کننده کیفیت جامع و کامل / آسان در ویرایش و به روز رسانی / بسیار ساده در ایجاد خروجی های مناسب و دلخواه برای کاربرد های مختلف دیگر سخت افزار ونرم افزار ها / بسیار گویا
سهولت در درک و فهم و استفاده از نرم افزار :برنامه ریزی بهتر و آسان تر / قابلیت نمایش و ذخیره سازی همه در یک پروژه یک گروه کاری / ایجاد ماکرو های بهتر / راهنمای کامل / قابل تنظیم مناسب برای کاربر / پشتیبانی مجانی ابزار ها و تکنیک ها / استفاده در 7 زبان مختلف

می توانید دفترچه کتاب راهنمای استفاده از این نرم افزار نسخه 14 و 15 و16 را از لینک زیر دانلود نمایید.توجه:این محصول مینی تب 16از همین وبلاگ خرید مستقیم و از طریق فروشگاه کاسپین 1 سیستم خرید پستی قابل تهیه است .با مدیریت وبلاگ -تماس با مدیریت وبلاگ- مکاتبه نمایید.ءنرم افزار مینی تب 16 به صورت کامل و با راهنمای نصب و کرک مناسب ، آزمایش شده عرضه میگردد..

Download User Guide MiniTAB 14 . . . Download User Guide MiniTAB 15


در بخش زیر تعداد بسیاری مقاله ، تحقیق ، فایل نمونه از پروژهها و مثال های عملی با توضیح و شرح کامل در رشته ها و تخصص های مهندسی و فنی آورده شده است ، با دانلود آنها بیشتر به استفاده های تکنیکی و عملی این نرم افزار در صنایع و صنعت و اقتصاد تسلط خواهید یافت .
Regression & ANOVA رگرسیون و پیش بینی پیشرفت و باز رفت تخمین و محاسبه پیشرفت آینده و مقادیر بازرفت گذشته
مطالب و موارد نکاتی در باره آر 2 نسبت تغییر به توان 2 دانلود فایل نمونه
Some Misconceptions about R2
Download this article Mintab25 Dataset_25
در استفاده از مقادیر متغییر و نسبی در تجزیه و تحلیل رگرسیون دانلود فایل نمونه
On The Use of Indicator Variables in Regression Analysis
Download this article Mintab26 Dataset_26
مدل نمودن و تفسیر نمودن و قابل فهم و درک نمودن رگرسیون چندتایی ، چند متغیره و ترکیبی
Modeling and Interpreting Interactions in Multiple Regressions
Download this article Mintab27
آنالیز واریانس پیشبینی و تغییر رگرسیون بااستفاده از مینی تب
Analysis of Variance (ANOVA) Using Minitab
Download this article Mintab28
DOE دی او ایی یا طراحی و تعیین پارامتری طراحی و برنامه آزمون و آزمایش
ای تفاضل مربعات در طراحی و برنامه ریزی آزمون ها و آزمایشات و نتایج آنها
Avoiding Mean Square Error Bias in Designed Experiments
Download this article Mintab29
تغییر مسیر و شیب ضریب زاویه ، تقسیم و تغییر مسیروصعودی- نزولی نمودار و شکل داده های آزمون طراحی شده
A Modified Path of Steepest Ascent for Split-Plot Experiments
Download this article Mintab30
چگونه قسمتهای یک نمودار داده های بدست آمده از یک آزمون آزمایش را تجزیه تحلیل کنیم
How To Analyze a Split-Plot Experiment
Download this article Mintab31
چگونه قسمت ها و بخش های مختلف نمودار و سیر یک آزمون آزمایش را تشخیص داده و جدا کنیم
How To Recognize a Split-Plot Experiment
Download this article Mintab32
Control Charts نمودارهای کنترل
شروع و آغاز نمودار ها یکنترل
Being in Control
Download this article Mintab33
استفاده از مجموع افزایشی ساده ومرکب برای تغییرات و جابجایی های کوچک
Using CUSUM Charts for Small Shifts
Download this article Mintab34
استفاده از وزن دهی نمایی در تغییر و جابجای حرکت دادن متوسط در نمودار ها
Using Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) Charts
Download this article Mintab35
Quality Tools ابزار های کنترل کیفیت
تعیین میزان و اندازه مقدار نمونه گیری که در سیستم آزمون کافی و بسنده باشد
Determining if Your Measurement System is Adequate
Download this article Mintab36
معمولا توزیع و چکونگی توزیع داده ها کلید تجزیه تحلیل می باشد
Identifying the Distribution of Data is Key to Analysis
Download this article Mintab37
مدل نمودن دادههای غیر نرمال برای استفاده در نرم افزار های آماری
Modeling Non-Normal Data Using Statistical Software
Download this article Mintab38
یافتن روش های بهتر در فرایند بازبینی و نمونه برداری
Breakthrough Improvement for Your Inspection Process
Download this article Mintab39
روش های غیر سنتی ام اس ای قابلیت کاربرد ابزار با داده و نمونه های پیوسته دانلود فایل نمونه
Non-Traditional MSA with Continuous Data
Download this article Mintab40 Dataset_40
روش و فروله نمودن تجزیه و تحلیل ها و آزمایش های مخرب تخریبی
Measurement System Analysis and Destructive Testing
Download this article Mintab41
روش و سیستم تجزیه و تحلیل با داده های نسبی و متناسب
Measurement System Analysis with Attribute Data
Download this article Mintab42
شناسایی و تخمین ارزش داده های بدست آمده به روش گیج و مقدار سنجه آر و آر
Evaluating the Usefulness of Data Using Gage R&R
Download this article Mintab43
تعیین مقداراطمینان برای قابلیت اطمینان دانلود فایل نمونه
Confidence Intervals for Capability Indices
Download this article Mintab44 Dataset_44
تجزیه تحلیل قابلیت اطمینان با استفاده از مینی تب دانلود فایل نمونه
Capability Analysis Using Minitab: Part 1-2
Download this article Mintab45 Dataset_45 Mintab46 Dataset_46
کاهش هزینه ها یبازبینی و بازرسی با نمونه برداری مناسب و درست
Reduce Inspection Costs with Acceptance Sampling
Download this article Mintab47
Six Sigma Project Management شش سیگما و مدریت پروژه ها
سه کلید و نکته برای انجام کامل و موفق شش سیگما
The Three Keys to Six Sigma Success
Download this article Mintab48


The leading statistical software for quality improvement worldwide.
What's New in Minitab 16
Assistant
Let Minitab’s Assistant menu lead you through your analysis.
Follow an interactive decision tree to determine the right approach.
Easily select the correct tool and review guidelines to ensure your analysis is successful.
Save time conducting your analysis using a simplified interface.
Use Minitab-generated interpretations to understand and respond to your results.
Present your findings using detailed, comprehensive reports.
Powerful Statistics
Basic Statistics / Regression and ANOVA / Design of Experiments / Control Charts / Quality Tools / Reliability and Survival / Additional Statistics
Compelling Graphs
Presentation-Quality / Comprehensive / Easy to Edit /Easy to Update / Easy to Export / Informative
Easy To Use
Intuitive Design / All-in-One Project Files / Macro Scripting / Help that is Helpful / Customizable / Free Technical Support / Available in 7 Languages


No comments:

Post a Comment