Wednesday, April 14, 2010

Facilities_Planning Download Ebook part 3

طرح ریزی واحد های صنعتی – اصول اصلی طراحی کارخانه –
نوشته : جیمز ای تامکینز – ادوارد اچ فریزل – جان ای وایت – جی ام ای تانچو کو – یاووز ای بوزر – جیمی تروینیو
مترجم : رضا زنجیرانی فراهانی نشر ترمه 1379 مصور ، جدول و نمودار در مجموع 1030 صفحه
پیشگفتار مترجم :

طرح ریزی واحد های صنعتی ، برای دانشجویان مهندسی صنایع در حکم تلفیق از همه مطالبی است که آنها طی سالیان قبل در دانشگاه گذرانیده اند . به علاوه در دانشگا های سراسر جهان ، این درس به همراه پروژه عملی برای دانشجویان ارائه می شود و گذرانیدن آن در حد مطلوب به دانش تئوری و عملی بسیاری نیاز دارد . قبل از این کتاب آخرین مرجع فارسی موجود 18 سال قدیمی تر از این کتاب بوده است – طرح ریزی جیمزای آپل – کتاب حاضر ، ترجمه کتاب برنامه ریزی تسهیلات ویرایش دوم سال 1996 می باشد و مطالبی که امروزه در سطح دنیا تدریس می سود بسیار وسیع تر از مراجع فارسی موجود می باشد . در فرهنگ لغات مهندسی صنایع ، تسهیلات به واحد های صنعتی و خدماتی و تمام اجزاء فیزیکی آنها اطلاق می شود .از آنجا که طرح ریزی واحد های صنعتی تمام واحد های صنعتی و خدماتی را پوشش می دهد برای نام این کتاب انتاب گردیده است.

دانلود فصل سه کتاب در 5 قسمت به جهت استفاده بیشتر و دانلود آسان

دانلود فصل سوم کتاب Download Link
قسمت یک               قسمت دو                قسمت سه            قسمت چهار            قسمت پنج          فشرده همه قسمت ها


این کتاب در درجه اول برای دانشجویان سال آخر کارشناسی و سال اول کارشناسی ارشد مهندسی صنایع نگاشته شده است ولی مطالب آن برای دانشجویان و .. رشته ها و تخصص های معماری ، عمران ، برق ، مکانیک و مشاوران ، مدیران و پیمانکاران بسیار مفید و راهگشا خواهد بود .
به دلیل وسعت موضوع این کتاب توسط شش مولف نگاشته شده است پروفسور جیمز تامکینز بزرگترین طراح کارخانه جهان در دو دهه اخیر ، پروفسور جان وایت ، یکی از بزرگترین طراح سیستم های صنعتی جهان ، و مولفان بعدی ، ادوارد اچ فریزل ، ،جی ام ای تانچو کو ، یاووز ای بوزر ،جیمی تروینیو معروفترین اساتید دانشگاه در زمینه انتقال مواد ، عملیات انبار و عملیات ساخت و حمل و نقل می باشند .. متون به پنج قسمت تقسیم شده اند ، قسمت اول روی تعیین احتیاجات افراد ، تجهیزات و مواد در یک واحد تمرکز دارد . قسمت دوم مفاهیم و تکنیک هایی را بیان می دارد که تولید انواع گزینه به عنوان برنامه تسهیلات را آسان می کند . قسمت سوم روی ایجاد انواع برنامه های تسهیلات نظر دارد ، اما روی وظایف سازمان تمرکز می کند . قسمت چهارم انواع راه کار های کمی را ارائه می کند که می توان آن را برای مدل کردن جنبه های خاصی از مسائل برنامه ریزی تسهیلات استفاده کرد . قسمت پنجم طرز برخورد با برنامه ریزی تسهیلات را شامل شده و فصل هایی را رائه می کند که بر ارزیابی ، انتخاب ، آماده سازی ، ارائه ، پیاده سازی و نگه داری برنامه ریزی تسهیلات دلالت دارند .

No comments:

Post a Comment