Friday, April 30, 2010

Expert Choice 2000 Analytical Hierarchy Process AHP

دانلود برنامه انتخاب حرفه ای Expert Choice 2000

چند سال پیش برای اولین بار برنامه Expert Choice 2000 را به طور کامل آموزش داده و در سایت خود قرار دادم می توانید پست های شماره 20 الی 7 را در آدرس زیر ببینید .. پستهای شماره 20 و 19و 18و 17و ...9و 7و . آموزش این برنامه به صورت کامل می باشد .. شاید باور کردنی نباشد که این اولین آموزش واقعی این نرم افزار درایران و فارسی بوده است و قبل از آن هیچگونه منبع فارسی در جستجو ها یافت نمیشد؟!؟!؟ و بعدها نیز بسیار سایت هایی با کپی برداری از این آدرس مطالبی در سایتهای خود قرار دادند.. اما با توجه به حذف صندوق عکس ها هیچ یک از سایتها عکسی از اجرای برنامه نداشته و ندارند!!! ؟؟ این برنامه باعث شد دوستان بسیاری در کره ،چین ، تایوان ، ژاپن ، لهستان رومانی کانادا هندوراس و مخصوصا تعداد بسیاری از دانشجویان آرژانتین که مطالب سایت من را به اسپانیایی ترجمه نموده اند . داشته باشم .و تعجب آنها از اینکه یک عرب (ایرانی ) به دلیل فونت عربی وبلاگ چنین برنامه ای را در این سطح استفاده و آموزش داده است ..شما می توانید همچنان به جستجوی خود ادامه دهید ولی بهترین دانلود و آموزش همچنان در سایت و پست های زیر است ...این برنامه به صورت آموزشی 30 روزه می باشد و به دلیل مواردی در بعضی از سیستم ها کار می کند و در بعضی کار نمی کند و در بعضی هیچکونه مشکلی حتی بعد از 30 روز ندارد ..
توصیه می شود در یک سیستم ویندوز 98 ویرایش دوم نصب گردد که همیشه کار کند موفق باشید .. در صورتی که فرصت داشته باشم جزوه و آموزش کاملی برای آن تهیه خواهم کرد ولی تا آن زمان این توصیه را کاملا مورد توجه قرار دهید ..استفاده درست از این نرم افزار بستگی به مهارت شما در برنامه ریزی و تحلیل سلسله مراتبی خواهد داشت :
Expert Choice 2000 By Analytical Hierarchy Process : AHP
آموزش این نرم افزار به صورت گویا باتصویر و حل یک مثال در ده گام حل مسئله در این وبلاگ قرار گرفت برای شروع به شروع گام نخست بروید ,و با رفتن به پستی قدیمی تر اولدر در پایین صفحه قدم ها را  ادامه دهید  

Expert Choice  گام اول شروع کار با  


Download links:  از بخش جدید زیر سه قسمتی بدون پسورد برنامه را دانلود کنید  

ExpertChoicepart1     ExpertChoicepart2     ExpertChoicepart3  
 

Download links:      Password:     0dnqua5fo%92/d&       استفاده کنید .،یاد بگیرید ، لطفا !؟! 

ExpertChoicepart1
ExpertChoicepart2
ExpertChoicepart3
ExpertChoicepart4

About the Expert Choice

The purpose of the tutorials is to teach you how to use the major features of the Expert Choice software. Consider the decision process involved in purchasing a laptop computer. When people buy a laptop, they usually have several objectives they want to satisfy before they will be happy with their selection. Examples of these objectives may be to maximize performance and reliability, while minimizing cost. Performance might include sub-objectives of speed, capacity, display quality, storage capacity, etc. In the following tutorials you will learn how to use Expert Choice to evaluate alternatives and measure their relative benefits to the decision-maker(s) objectives.


No comments:

Post a Comment