Thursday, December 31, 2009

0124 دانلود کتاب راهنمای محاسبات عددیراهنمای حل محاسبات عددی
A Guide to Numerical Computationنوشته : دکتر مسعود نیکو کار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر محمد تقی درویشی دانشگاه رازی
Dr. M. T. Darvishi Razi Univ. and Dr. M. Nikoukar Amirkabir Univ
ناشر ؛ تهران گسترش علوم پایه چاپ دوم 2300 تومان در 184 صفحه جدول و نمودار
از آنجا که عده زیادی از دانشجویان علاقه مند به کتاب حل مسائل هستند کتاب حاضررا که شامل حل کلیه مسائل کتاب درسی و پایان هر فصل مسائل تکمیلی می باشد را تقدیم حضورتان می کنیم ...

فصل اول خطاها
فصل دوم حل معادلات
فصل سوم درونیابی و برونیابی
فصل چهارم مشتق گیری و انتگرالگیری عددی
فصل پنجم روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل معمولی
فصل ششم ماتریسها و حل دستگا های معادلات خطی و غیر خطی
فصل هفتم تعیین مقادیر ویژه ماتریسها
فصل هشتم روش حداقل مربعات
فصل نهم آزمون کارشناسی ارشد همراه با حل تشریحی
دانلود فصل سوم و چهارم کتاب مهمترین و بهترین قسمت در نمره  محاسبات عددی 
لینک دانلود   Dowmload                                                                
Wednesday, December 30, 2009

0123


 دانلود راهنما نصب آخرین نسخه برنامه نوکیا 


http://www.4shared.com/file/184501150/70f0e351/Nokia_Conn_Cable_driver_UG.html
http://www.4shared.com/file/184501211/61dda89a/nokia_connectivity_cable_drive.html
http://www.4shared.com/file/184501540/6ee27acc/Nokia_DKU-5.html
http://www.4shared.com/file/184501555/793bf02/Nokia_DKU-5_1_24.html


0121- Materialise Magic v13 برنامه ریزی مواد اولیه


مواد گذاری جادویی _ متریال مجیک _ نسخه13
برنامه تخصصی برنامه ریزی مواد اولیه و ساخت و تولید

جهت تهیه این دی وی دی با مدیریت وبلاگ مکاتبه نمایید . در فهرست محصولات موجود می باشد 

مواد گذاری جادیویی برنامه ای و نرم افزاری کلیدی است برای تهیه تند و سریع و آسان پیش نمونه های محصولات که موارد لازم یک محصول را مشخص می کند و به صورت تمام در بر گیرنده نیاز روز می باشد . دامنه آن سنجش بازار و مدیریت محصولات به وسیله تهیه پیش محصول با این نرم آفزار است . که مسیر را برای اتوماسیون و خودکار نمودن تولید هموار می کند و اطمینان از فرآیند محصول را مسلما بالا می برد در هر قدم از فرایند تولید محصول .. زیرا به سهولت و سریع نمونه اولیه ساخته و فرآیند های ساخت تولید آن بررسی و مدیریت می گردد . این برنامه قابلیت ورود از برنامه های طراحی اتوکد و مشابه و ذخیره فایل ها به فرمت اتوکد و مشابه را دارد . دراین برنامه جزئیات به مانند برنامه های طراحی دیگر به صورت سه بعدی کاملا گویا نشان داده می شود. مدل نمودن آنالیز محصول و قسمت بندی های داده ها و بخش های آن به صورت تکه تکه و مجزا و بررسی جزئیات تولید در آن صورت می گیرد . فرایند های تولید جزء به جزء شناخته و به سهولت تغییرات در فرایند تواید و ساخت درآن اعمال می گردد . علاوه بر آن این برنامه می تواند اسناد تولیدی را ذخیره نموده و برنامه اصلی تولید و کنترل پروژه و فرایند های تولید از قبیل برنامه ریزی اجرا و کنترل آن باشد . در آن می توانید فرایندهای تکه برداری صفحه نمودن رسم سه بعدی تو دادن و بیرون دادن ورق ها و پرس ، برش سوراخکاری پرچ اتصال جوش و شاخه زنی و .. را انجام دهید و تحلیل کنید ... این برنامه مناسب برای تولید به هنگام و فروش می باشد عناوین انگلیسی مرتبط بااین نرم افزار که آشنای مهندسان و مدیران صنایع است در زیر آورده می شود .
RP , MRP MRP II 2 , M , JIT , (RP&M) process , CAD , STL , projects production planning , prototyping,
tooling and manufacturing

دانلود راهنما در مورد این نرم افزار Download About Materialise Magic v13

Magics is rapid prototyping software and is the key element of the Magics e-RP Suite, a full range of market-leading software products that will streamline, automate and boost almost every step in your rapid prototyping and manufacturing (RP&M) process Magics rapid prototyping software enables you to import a wide variety of CAD formats and to export STL files ready for rapid prototyping, tooling and manufacturing. Its applications include repairing and optimizing 3D models analyzing parts making process-related design changes on your STL files designing fixtures documenting your projects production planning and much more Features:Magics Base Magics gives you full control over your STL-files. Among the offered functionality you find:
• Visualization, measuring and manipulation of STL Files
Fixing STL files, uniting shells, trimming surfaces, double triangle detector
• Cutting STL files, punching holes, extruding surfaces, hollowing, applying offset
• Boolean operations, triangle Reduction, smoothing, labeling
• Nesting, collision detection
• Coloring STL-files
Magics RP This version offers some extra Rapid Prototyping functions like:
• The platform concept, Build time estimation, Quotation Making
• Slice verification
• Z-compensation

Tuesday, December 29, 2009

0135

دانلود برنامه های چیدمان کارخانه
 

0134

PLANET يكي از نرم‏افزارهايي طرح‏ريزي مي‏باشد كه از الگوريتم PLANET استفاده مي‏كند. اين الگوريتم يك الگوريتم ايجادكننده مي‏باشد و تعداد دپارتمان‏هايي كه با اين نرم‏افزار مي‏توان طرح‏ريزي كرد 61 دپارتمان است. در اين الگوريتم، هدف مي‏نيمم‏كردن فاصله مستقيم بين دپارتمان‏هاست و فاصله‏ها به صورت اقليدسي محاسبه مي‏شود. طرح نهايي بدست‏آمده طرحي است كه مستقيما توسط نرم‏افزار بهبود يافته است.
اطلاعات ورودي مورد نياز عبارتست از:
اطلاعات بخش‏ها
اطلاعات جريان مواد
اطلاعات بخش‏ها شامل كد، مساحت و درجه اولويت مي‏باشد. اطلاعات جريان مواد از سه طريق مختلف مي‏تواند وارد شود.
الف) برگه مسير توليد: شامل مراحل مسير توليد، فراواني حركت در واحد زمان و هزينه حمل به ازاي واحد مسافت
ب) جدول از-به
ج) جدول جريمه يا پنالتي
جداول جريمه يا پنالتي درجه اهميت نزديكي و دوري بخشها را نشان مي‏دهد.
در أين الگوريتم بخشي براي جايگزيني انتخاب مي‏شود كه درجه اولويت بالاتري دارد و هزينه جريان متقابل آن با ساير بخشها كمترين است.
 Download Planet                                  
هزينه جريان متقابل به سه روش مختلف محاسبه مي‏شود:
A: ابتدا دوبخشي كه هزينه جريان متقابل آنها كمترين است جايگزين مي‏شود. بخش بعدي بخشي است كه هزينه جريان متقابل آن با يكي از بخش‏هاي جايگزين‏شده كمترين باشد.
B: دو بخش اول مانند روش A جايگزين مي‏شود. بخش بعدي بخشي است كه مجموع هزينه‏ جريان متقابل آن با بخش‏هاي جايگزين‏شده كمترين است.
C: از بين بخش‏ها، بخشي كه مجموع هزينه‏ جريان متقابل آن با ساير بخش‏ها كمترين است، جايگزين مي‏گردد.

0133

نرم‏افزار طراحي كاخانه است و الگوريتم آن CRAFT مي‏باشد كه يك الگوريتم بهبود دهنده است.
ورودي‌هاي نرم‌افزار براي طرح جديد به ترتيب زير مي‌باشد:
تعداد دپارتمانها
تعداد سطرها
تعداد ستونها و ..
سپس:
مساحت دپارتمان‌ها
تعداد حمل بين دپارتمان‌ها
هزينه هر واحد حمل
وارد مي‏شود و بعد
ترتيب قرار گرفتن دپارتمان‌ها
Download CRAFT                                         
توجه: در صورت نيازمي‏توان دپارتماني را در جايش ثابت فرض كرد.
توجه: محاسبه فاصله به دو طريق پله‏اي و اقليدسي صورت مي‏گيرد.

0132

اين برنامه با زبان QBASIC نوشته شده است. الگوريتمي كه در اين برنامه استفاده شده، يك الگوريتم سازنده است. تعداد دپارتمان‏هايي كه در اينجا مي‏توانند طرح‏ريزي شوند، به دليل محدوديت صفحه نمايش تا 20 دپارتمان مي‏باشد و تابع هدف حداقل‏كردن فاصله مستقيم بين بخش‏ها مي‏باشد.
اطلاعات مورد نياز اين برنامه به يكي از دو صورت زير وارد مي‏شود:
الف) فهرست محصولات شامل شماره محصولات، روند فرايند و فركانس حمل
ب) نمودار ارتباطات
                              Download Comlad                                                           
قابليت‏ها:
با انتخاب هريك از اين دو روش ورود اطلاعات بايد تعداد دپارتمان‏ها و مساحت هركدام را نيز وارد كرد. مساحت به دو صورت فوت مربع و بلوكي وارد مي‏شود.
در اين برنامه با واردكردن اطلاعات اوليه، ابتدا طرح اوليه ارايه مي‏شود. امتيازي كه COMLAD II بر QS و PLANET دارد اين است كه از قابليت ويرايشي خوبي برخوردار است. مي‏توان روي طرح‏هاي بدست‏آمده جاي بلوكها، جاي دپارتمانها را تغيير داده و دپارتمانها و چيدمان نهايي را به شكل دلخواه درآورد.
هربار كه طرح جديدي از طرف كاربر ارايه مي‏شود، برنامه، امتياز آن طرح را محاسبه مي‏كند كه اين امتياز هرچقدر كمتر باشد، طرح بهينه‏تر مي‏باشد.

0131

ALDEP يكي ديگر از برنامه‏هاي جانمايي رايانه‏اي است كه الگوريتم آن ايجادكننده است. در اين برنامه براي جانمايي، ابتدا بخش‏ها به طور تصادفي انتخاب مي‏شوند، سپس با بررسي دقيق جدول ارتباطات، بخش‏هايي كه درجه ارتباط بالايي دارند جايگزين مي‏شوند. در مرحله بعد، بخش‏هاي باقي‏مانده به صورت تصادفي انتخاب شده و در طرح استقرار، جانمايي مي‏شوند. براي تعيين بهترين استقرار، ابتدا چندين طرح استقرار ايجاد كرده و آنها را امتيازبندي مي‏كنند. در هر مرحله، طرح استقراري كه بالاترين امتياز را دارد انتخاب شده و در مرحله بعد، فقط طرحهايي استقرار مي‏يابند كه امتياز آنها از امتياز طرح انتخابي مرحله قبل كمتر نباشد و در طي اين مراحل، طرح استقراري كه بالاترين امتياز را دارد، انتخاب مي‏شود. امتيازي كه براي هر طرح محاسبه مي‏شود، مجموع امتيازات تخصيص‏داده‏شده به درجات نزديكي بخش‏هاي جانمايي‏شده در طرح استقرار مي‏باشد.
اطلاعات ورودي اين برنامه عبارتند از:
1- طول و عرض زمين مورد نظر 2- تعداد دپارتمان‏ها
3- نمودار رابطه فعاليتها 4 - مساحت بخشها
5- كمترين درجه ارتباط 6- عرض نوار چيدمان
7- حداقل امتياز براي اين كه يك طرح استقرار چاپ شود.
8ـ تعداد طرح‏هاي استقراري كه در هر مرحله بايد ايجاد شوند.
  Download ALDEP                                              
توجه: در مورد عرض نوار چيدمان بايد توجه داشت كه ALDEP طبق عرض مشخص‏شده از گوشه شمال غربي، بخش‏ها را به صورت زيگزاگ در طرح استقرار، جانمايي مي‏كند.
توجه: نرم‏افزار ALDEP طرح استقرار را به صورت رنگي چاپ مي‏كند و به دليل محدوديت تعداد اين رنگها، حداكثر تا 15 دپارتمان را مي‏تواند جانمايي كند.

LONGMAN Dictionary

LONGMAN Dictionary


LONGMAN Dictionary  
 دیکشنری لانگمن


این دیکشنری که در سال 2005 تهیه گردیده و بسیار گرانقیمت
نیز بوده است . در سال 2006 در بازار ایران قیمت 12000 تومان . در دو سی دی ارائه
شده است که از کاملترین فرهنگ لغات انگلیسی به انگلیسی می باشد و نسخه جدید آن هنوز
ارائه نگردیده است . از مزایای این دیکشنری


1-    
جداسازی معنی لغات و توضیحات آن به
صورت دستوری نام و قید و ..


2-    
جستجوی بسیار سریع در هر مورد و لغات مشابه


3-    
تلفظ انگلیسی و آمریکائی و تنظیم خودکار هر یک


4-    
تصاویر و جملات در درک بهتر اصطلاحات


5-    
ضبط صدا و پخش آن مقایسه صوتی با فرهنگ لغت


6-    
تلفظ و مشخصه های تلفظ و بخش و سیلاب
..


7-    
خواندن جملات و متون به صورت نرم افزاری


8-    
تمرین 
لغت گذاری ، درک متن ، پرسش و پاسخ 
، تست


9-    
آماده سازی 
امتحانات زبان تافل . و..


..... 
دیجیتال استودیو 2010
نرم افزار digital studio 2010 ساخت رویال
50 عكس سه بعدي از مكه و مدينه
50 عكس سه بعدي از مكه و مدينه عكس هاي با كيفيت بالا
ژورنال دكوراسيون و طراحي داخلي منازل
بيش از4000تصوير كامل از جديد ترين مدل هاي روزاتاق خواب،اتاق يا سالن پذيرايي و...
An Audio Guide to Perfect Usage
آموزش صوتی دستور زبان انگلیسی
آموزش زبان اسپانیایی Tell me More Espanol FULL
بهترین و کارآمدترین نرم افزار آموزش زبان اسپانیایی در جهان مبتدی تا پیشرفته
آموزش كامل 24 زبان زنده دنيا با روش رزتا استون
شامل بيش از 24 زبان زنده دنيا مي باشد شامل: آموزش سطح 1 تا 2

Thursday, December 24, 2009

0191- ابزارهای کله گی برای تولید راهنمای سوپاپ


شکل سی و سه ابزارهای کله گی برای تولید راهنمای سوپاپ که در ب نشان داده شده است و ابزار ها و قلمهای مورد نیاز ..
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                     اینجا کلیک کنید 

0190 - نمونه های از ابزار های کشویی عرضی


شکل سی و دو نمونه های از ابزار های کشویی عرضی الف برجک مربعی با جابجایی اهرم برجک آزاد و چرخش ممکن می گردد ب ماشینکاری نیمرخ با استفاده از کشوی عرضی ج نحوه استفاده از برجک برای کار اندازی قلم های کله گی چپ و نحوه انطباق آن برای عملیلت نیم رخ تراشی راست د قلم گیر شیار یا پله تراشی ه قلم گیر نقش تراشی که به کشوی عرضی عقب بسته می شود و نمونه ای از ابزار بندی دوبله مضاعف
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                    اینجا کلیک کنید 

0189 - ابزار های خشاب گرد برای پیچ تراشی و قلاویز زنی


شکل سی و یک ابزار های خشاب گرد برای پیچ تراشی و قلاویز زنی الف حدیده گیر کاونتری نصب شده بر تبدیل فلنج دار ب قلاویز تاشو ج قلاویزرها کننده د آرایش حدیده های مماسی
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                  اینجا کلیک کنید 

0188 - نمونه هایی از قلم های نصب شده در قلم گیر کله گی ماشین خشابگرد


شکل سی نمونه هایی از قلم های نصب شده در قلم گیر کله گی ماشین خشابگرد بسته می شود الف و ب ابزار هایآج زنی ج ابزار های مناسب برای شیار تراشی د مته مرغک ه ابزار های مرکب مته مرغک زنی و پیشانی تراشی
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                                اینجا کلیک کنید 

0187 - انواع مته ها و برقو ها


شکل بیست نه مته ها و برقو ها الف مته راست شیار که در گیره نصب شده و با پیچ به کله گی متصل می شود ب مته مورد استفاده برای ایجاد سوراخهای عمیق ج بر قوی تنظیم پذیر کاونتری که به کمک یک مهره مخروطی می توان آن را کمی باز کرد ..
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                              اینجا کلیک کنید 


0186 - قلم گیر های چند قلمی


شکل بیست و هشت : قلم گیر های چند قلمی الف کله گی مضاعف رو تراشی بت بوش برای میله بالا سری دوبله ب ابزاررو تراشی زانویی ج ابزاررو تراشی زانویی و گیرهبرای نصب در کله گی د قلم گیر مرکب برای روتراشی و سوراخکاری ..و متعلقات
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                       اینجا کلیک کنید 

0185 - ابزار های رو تراشی میله


شکل بیست و هفت ابزار های رو تراشی میله الف متوقف کننده تنظیم پذیر ب ابزار جعبه روتراشی غلتککی ج ابزار جعبه روتراشی جناغی د نحوه بستن ابزار در جلو یا پشت غلتکها در ماشین های تراش و ه ابزارهای خشن تراشی
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                            اینجا کلیک کنید 

0184 - کله گی ماشین خشاب گرد


شکل بیست و شش کله گی ماشین خشاب گرد الف و ماشین سری تراشی ب و متعلقات آنها ...
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                                              اینجا کلیک کنید 


0183 - چهار نوع گیره فشنگی


شکل بیست و پنج چهر نوع گیره فشنگی الف عقب رو ب طول ثابت ج جلوکش و د مادر .. استفاده در سهنظام و نگهدارنده های مختلف ..
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                     اینجا کلیک کنید 

0182 - سنجه واندازه گیر پیچ تراشی با ماشین تراش


شکل بیست و چهار سنجه واندازه گیر پیچ تراشی با ماشین تراش پیچ جلو بر حلزونی نشانه شاخص و اندازه گیر یا سنجه گام و..
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                  اینجا کلیک کنید 

0181-سه نوع رزوه های مربعی پیچ


شکل بیست و سه رزوه های مربعی الف پیچ تک راه ب پیچ دو راهه سه پیچ سه راهه به چند راهه بودن نشان و سمبل آن و جلو بری دقت شود .
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                                       اینجا کلیک کنید 

0180 - بعضی ازانواع رزوه پیچ انگلیسی و آمریکایی


شکل بیست و دو بعضی ازانواع رزوه پیچ انگلیسی و آمریکایی در سیستم های روسی و چینی نیز بسیاری از آنها متداول است الف ویت ورث ب آمریکایی سلرز یا بین المللی استاندارد و فرانسوی ج انگلیسی د مربعی ه دنداده اره ای و آکمه Acme و ز ذوزنقه ای کامل و ناقص نیز وجود دارد استاندار های ژاپنی اغلب هماهنگ و همان استاندارد های بین المللی و آمریکایی است ..
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                                   اینجا کلیک کنید 

0179 - چند تیغه آج زنی در تراشکاری ماشین کاری


شکل بیست دو نوع کمربند در تراشکاری الف لولایی ثابت ب متحرکشکل بیست و یک چند تیغه آج زنی در تراشکاری ماشین کاری ب و ج برای آج زنی سطوح مقعر و محدب بکار می رود و و یک ابزار آجزنی کامل است که به قلم گیر بسته می شود انواع آج مایا ساده افقی عمودی محدب مقعر دو خطی دو سمتی شطرنجی یا چهارخانه
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                                    اینجا کلیک کنید 

0178 - دو نوع کمربند در تراشکاری


شکل بیست -دو نوع کمربند در تراشکاری الف لولایی ثابت ب متحرک
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                          اینجا کلیک کنید 

0177 - میل مرغک های نمونه وار


شکل نوزده میل مرغک های نمونه وار الف میل مرغک با شیب مختصر ب میل مرغک از نوع بازشو با سه شیار داخلی که در نتیجه سفت کردن مهره منبسط می شوند ج میل مرغک مخروطی برای گرفتن لوله وغیره ..
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                                    اینجا کلیک کنید 

0176 - ساختمان داخل یک سه نظام خود مرکزی


شکل هجده ساختمان داخل یک سه نظام خود مرکزی
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                          اینجا کلیک کنید 


0175 - پس دستگاه ماشین تراش مرغک متحرک و متعلقات


شکل شانزده :پس دستگاه ماشین تراش کیره بستر گیره مرغک پیچ محکم کننده بخش بالایی به پایه ساپورت پیچ تنظیم کشو مرغک و متعلقات آن 
شکل هفدهم مقطعی از مرغک متحرک و متعلقات آن ..
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                               اینجا کلیک کنید 
0174 - دو نوع نگهدارنده الماسه


شکل پانزده : دو نوع نگهدارنده الماسه الف قلم روتراش ای نگهدارنده استوانه ای است که سر آن تو نشسته و گیره فشنگی بی را در بر می گیرد که الماس سی را با چند لبه برش گرفته است گیره فشنگی بی با پیچ دی به درون تو نشستگی مخروطی کشیده می شود . ب قلم با گیره ساده یا شکاف دار
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                                 اینجا کلیک کنید 

0173 - براده شکنها و براده پیچانها


شکل چهارده براده شکنها و براده پیچانها الف براده شکن ساده که از قطعه ای ورق فولادی خمیده تشکیل می شود که آن را روی قلم می بندند ب شیار براده شکن که با سنگ سنباده در قلم ایجاد کرده اند ج قلم ویمت با براده پیچان و نک تعویض پذیر براده ران براده پیچان براده شکن و پیچ گیره
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                   اینجا کلیک کنید 

0172 - انواع قلم های تیغه الماسه تندبر های تراشکاری نمونه


شکل سیزده انواع قلم های تیغه الماسه تندبر های تراشکاری نمونه وار از جنس فولاد تندبر منظور از TR زاویه تراش یا زاویه جلو عقب است و.یک رو تراش و پیشانی تراش سبک دو خشن تراش با نوک صاف . سه خشن تراش با نوک خمیده . چهار بغل تراش . پنج میله تراش . شش ساده . هفت قلم پرداخت . هشت پیچ تراش خارجی . نه پیشانی تراش . ده قد کن قطع کن . یازده پیشانی تراش . دوازده خشن تراش نوک گرد سیزده رو تراش سنگین چهارده تراش تو رفتگی تراش با زاویه قائم پانزده قطع کن با زاویه قائم شانزده روتراش و پیشانی تراش با نوک گونیا هفده پیشانی تراش با نوک پهن هجده روتراش و پیشانی تراش با ماشین خشاب گرد . نوزده روتراش و پیشانی تراش سبک با ماشین خشاب گرد بیست خشن تراش صاف برای تراشکاری فولاد های منگنزدار و سایر فولاد های سخت و چقرمه بیست و یک میل لنگ تراش تراش تو رفتگی و پرداخت سوراخهای داخلی بیست و دو رو تراش و پیشانی تراش فولاد های کم کربن نرم با ماشین خشاب گرد بیست و سه نوک الماسی بیست و چهار روتراش و پیشانی تراش سبک کنجهای دور از دسترس بیست و پنج سوراخ تراش میله بیست و شش سوراخ تراش بیست و هفت قلم پرداخت گردن قویی بیست و هشت خشن تراش گردن قویی
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                             اینجا کلیک کنید 0171 - انواع شابلون و شابلون نعلی حدی


شکل دوازده شابلون نعلی و شابلون نعلی حدی الف شابلون نعلی ساده که از ورق ساخته شده است ب شابلون نعلی عقربه گرد ، ج شابلون حدی د شابلون حدی تنظیم پذیر 
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                              اینجا کلیک کنید 

0170 - ابزار های رزوه سنجی اندازه گیری رزوه دندانه


شکل یازده : ابزار های رزوه سنجی اندازه گیری رزوه دندانه الف رزوه سنج سنبه ای ب شابلون رزوه سنج حدی تنظیم پذیر ، ج شابلون رزوه سنج غلتکی د شابلون رزوه سنج از نوع کرانسنجه ای ه کرانسنج برای وارسی رزوههای داخلی 
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                 اینجا کلیک کنید 

0169 - سنجه های ثابت برگسنجه فیلر شابلون


سنجه های ثابت الف نگهدارنده ثابت برای استفاده از سنجه های وسایل اندازه گیری لغزشی به منظور اندازه گیری ابعاد خارجی ب برگسنجه فیلر ج شابلون حلقوی تکسر و سنبه آن د شابلون سوراخ برونروی برونرو دوسر ه رزوه سنج و شابلون حلقه ای و سنبه ای برای وارسی مخروطها بع علامت برو G و نرو NG روی بدنه شابلون 
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                          اینجا کلیک کنید 

0168 - پرگار های مندرج عقربه ای یا ساعت دار


شکل نه : پرگار های مندرج عقربه ای یا ساعت دار برای اندازه گیری ابعاد داخلی و خارجی
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                       اینجا کلیک کنید 

0167 - سنجه عقزبه ای عمق سنج یا عمق سنج ساعت دار


شکل هشت  سنجه عقزبه ای عمق سنج برای انجام اندازه گیری های تکراری سنجه عقربه ای کوچک تعداد دورهای کاملی را که عقربه بزرگ پیموده است نشان می دهد ساعت عمق سنج یا عمق سنج ساعت دار 
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                               اینجا کلیک کنید 

0166 - ساعت تراشکاری ساعت اندازه گیری


شکل هفت :  سنجه عقربه ای پایه دار ساعت تراشکاری ساعت اندازه گیری
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                             اینجا کلیک کنید 

0165 - سه نوع ابزار عمق سنج


شکل شش : سه نوع ابزار عمق سنج ، الف عمق سنج ساده از نوع خط کشی ب عمق سنج ورنیه دار با مقیاس متری و اینچی ج ریز عمق سنج ریز سنج عمق
عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                     اینجا کلیک کنید 

Sunday, December 20, 2009

0087- SAS 9.0راهنما و برنامه نویسی پیشرفته در

راهنما و برنامه نویسی پیشرفته در SAS 9.0 برنامه آمار و ریاضی


بخش یک برنامه نویسی و فرایند های SQL با SAS فصل 1 انجام و دریافت گزارش ها به وسیله SQL / فصل 2 برنامه نویسی و تنظیم پیشرفته گزارش گیری با SQL / فصل 3 تنظیم و ترکیب جدولهای افقی با SQL / فصل 4 تنظیم و ترکیب جدولهای عمودی با SQL / ففصل 5 ایجاد و مدیریت جدولهای برنامه SAS به وسیله SQL / فصل 6 ایجاد و مدیریت نشانه گذاری دسته بندی و جستجو در جدولهای SAS به وسیله SQL / فصل 7 ایجاد و تنظیم نمایش های کاربردی جدول ها به کمک SQL / فصل 8 مدیریت فراینهای ایجاد شده به وسیله SQL در برنامه SAS
بخش دوم ماکرو نویسی در SAS فصل 9 معرفی متغییر های ماکرو نویسی دستور نویسی رشته ای یا کلان / فصل 10 چگونگی استفاده دستورات و متغییر های ماکرو نویسی در زماو انجام عملیات ها / فصل 11 ایجاد و استفاده از برنامه های ماکرو نویسی / فصل 12 دخیره نگاهداری و بازیابی ماکرو های نوشته شده در کاربرد های مختلف /
بخش سوم تکنیکها روش های پیشرفته در برنامه ریزی SAS فصل 13 ایجاد نمونه ها و نشانه ها ی جستجو و عملیات / فصل 14 ترکیب داده ها و اطلاعات عمودی / فصل 15 ترکیب دادهها ی افقی / فصل 16 استفاده از جدولهای جستجو و مقایسه ای یافتن و مقایسه مقادیر جدول ها / فصل 17 شکل بندی و ساختمان فرمت اطلاعات و داده ها / فصل 18 ایجاد تغییر در تنظیمات و داده های برنامه SAS /
بخش چهارم بهینه سازی در برنامه SAS فصل 19 معرفی برنامهها و استفادههای مفید SAS / فصل 20 کنترل حافضه مورد استفاده / فصل 21 کنترل فضا و اطلاعات برنامه / فصل 22 بکار بردن بهترین روشها / فصل 23 انتخاب بهترین و موثر ترین روش و تکنیک ها / فصل 24 ایجاد گزارشها نتیجه گیری های موثر و مفید /
بخش پنجم جواب سوالات منتخب

0164 - نقاله تنظیم پذیربر حسب درجه


شکل پنج : نقاله تنظیم پذیر که بر حسب درجه مندرج شده است

عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                 اینجا کلیک کنید


0163 - کولیس ورنیه گیره تنظیم دقیق


شکل چهار : کولیس ورنیه گیره تنظیم دقیق  ،پیچ تنظیم دقیق ، مهره قفلی ،مقیاس ورنیه ، مقیاس ، تیغه ، فک متحرک ، فک ثابت ، فکهای اندازه کیری خارجی ، سطوح اندازه گیری داخلی ، پهنای دو فک

عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                 اینجا کلیک کنید


0162 - : استفاده از کولیس ورنیه


شکل سه : استفاده از کولیس ورنیه برای اندازه گیری ابعاد داخلی و خارجی

عکس اسکن شده از کتاب پرسش و پاسخ تراشکاری تالف ج ا اوتس و مترجم محمد رضا افضلی
158 صفحه مصور انتشارات فنی ایران چاپ اول 1376 چاپ دوم 1379
دانلود عکس های اسکن شده این کتاب جهت استفاده در مقاله تحقیق و جزوه های آموزشی تراشکاری ، ماشین ابزار وماشین های افزار و ..
لینک دانلود                                 اینجا کلیک کنید