Saturday, May 2, 2009

0051- Architectural Acoustics معماری اکوستیک صوتی


معماری اکوستیک صوتی 

جهت تهیه کتاب -به زبان اصلی انگلیسی - با مدیریت وبلاگ  مکاتبه نمایید
نوشته مارشال لانگ در 844 صفحه 22 فصل همراه با عکس و تصاویر و طرح های آکوستیکی از نمایش خانه ها سن و دکور کلیسا و سینما چگونگی طراحی مکانهای شهری و مسکونی و اداری ...چگونگی عایق صوتی و جلو گیری از انتشار اصوات محیط و چارازیت در محیطها از طریق کف ساختمان ساختار ساختمان و یا تاسیسات مکانیکی ساختمان و سیستم های لوله کشی به وجود و منتقل می شوند و آزمایشات تابش و انعکاس صوتی به مدل های در دست تحقیق و آنالیز آنها و اصلاح محیط قبل از ساخت ساختمان و.. این سیستم و طراحی که از لازمههای قرون جدید بودهعلمی تخصصی و بسیار کاربردی برای دانشجویان رشته های معماری و عمران و .. می باشد ...

تهیه و آماده سازی این کتاب بیش از ده سال به طول انجامید ، برای تهیه آن به مکانهای مختلف رفتم هر روز عصر روی آن کار می کردم و بیشتر ، حتی بیشتر آخر هفته ها سرگرم تهیه آن بوده ام . بسیاری از تعهدات در مورد خانواده را کنار گذاشتم و بیش از معیشت به فکر پایان این پروژه بوده ام . تا آنجا که دو پسر بزرگم وارد دانشگاه شدند و من زمان برای آنها نداشتم و همواره از پلکان بالا نمی آمدند زیرا پدرشان در حال کار کردن بود. میدانستم این فعالیت بسیار سودمند است و بعدها از فایده و مفید بودن آن لذت خواهیم برد. از همسر و فرزندانم برای کمک و حمایت از من در به اتمام رساندن آن بسیار سپاسگذارم .امید وارم و آرزو می کنم که این تلاش ارزش آن را داشته باشد و همسر و فرزندانم آن را کاملا احساس کنند. مانند درختی که کاشته شده است ...
نوشته مارشال لانگ از قسمتی از فعالیتهای مدرن آکوستیک صوتی ..
مقدمه 
1- تاریخچه و پیشینه آکوستیک طراحی صوتی 
2- پایه و اساس اصلی اکوستیک صوت 
3- استنباط و برداشت و پاسخ انسانها به صوت 
4- سنجش و اندازه گیری صوت و صدا سنجی 
5- صدای محیط چگونگی و مشخصات آن 
6- امواج و بسامد های صوتی 
7- صدا و سطوح جامدات اطراف 
8- صدا در فضای اطراف ما 
9- عمل و چگونگی انتقال و از بین رفتن صدا 
10- انتقل و حرکت صدا در ساختمان ها 
11- ارتعاشات و ارتعاش زدایی 
12- انتقال صدا در ساختار کف ساختمانها 
13- انتقال صدا پارازیت در مکانیک ساختمان (لوله و تاسیسات )
14- کاسته و باریک شدن صوت در آب گاه ( شکست صوت در چاه و خزینه و محیطهای آبی )
15- طراحی و ساختن چند گانه اقامتگا ه و منازل ( چند حالتی مانند اتاق پذیرایی با چند ویژگی )
16- طراحی و ساخت ساختمان و محیط های اداری 
17- طراحی اتاقی برای صحبت و سخنرانی کنفرانس و جلسه 
18- صدا و ساختار های کمک کننده به آن در ساختمان 
19- طراحی و ساخت اتاق های موسیقی استودیو ضبط و تمرین نوازندگی و..
20- طراحی چند منظوره سن و معبد ( مکان نمایش ، اپرا و کلیسا دعا و آواز تائتر، سینما ، مسجد ) 
21- طراحی مکان و اتا قهای گفتن وگوش دادن ( کلاسهای درس ، مدرسه دانشگاه و..)
22- مدل های آکوستیکی صوتی و آزمایش تابش ( آزمایش و آنالیز تجزیه و تحلیل مدل های ساختمان های طراحی شده توسط تابش امواج صوتی و تجزیه و تحلیل چگونگی پخش آنها و هماهنگی ..
منابع و ماخذ..

A R C H I T E C T U R A L A C O U S T I C S
The preparation of this book, which spanned more than ten years, took place in snatches of
time – a few hours every evening and several more each weekend. It was time that was taken
from commitments to family, home maintenance projects, teaching, and other activities forgone, of a pleasurable and useful nature. During that time our two older sons grew through their teens and went off to college. Our youngest son cannot remember a time when his father did not go upstairs to work every evening. So it is to my wife Marilyn and our sons Jamie, Scott, and Kevin that I dedicate this work. I am grateful for the time. I hope it was worth it. And to my environmentally conscious children, I hope it is worth the trees.by Marshall Long from the Applications of Modern Acoustics Series
Edited by Moises Levy and Richard Stern
PREFACE  : 
1 HISTORICAL INTRODUCTION 1
2 FUNDAMENTALS OF ACOUSTICS 37
3 HUMAN PERCEPTION AND REACTION TO SOUND 73
4 ACOUSTIC MEASUREMENTS AND NOISE METRICS 115
5 ENVIRONMENTAL NOISE 157
6 WAVE ACOUSTICS 199
7 SOUND AND SOLID SURFACES 235
8 SOUND IN ENCLOSED SPACES 285
9 SOUND TRANSMISSION LOSS 315
10 SOUND TRANSMISSION IN BUILDINGS 351
11 VIBRATION AND VIBRATION ISOLATION 381
12 NOISE TRANSMISSION IN FLOOR SYSTEMS 417
13 NOISE IN MECHANICAL SYSTEMS 451
14 SOUND ATTENUATION IN DUCTS 481
15 DESIGN AND CONSTRUCTION OF MULTIFAMILY DWELLINGS 509
16 DESIGN AND CONSTRUCTION OF OFFICE BUILDINGS 543
17 DESIGN OF ROOMS FOR SPEECH 579
18 SOUND REINFORCEMENT SYSTEMS 611
19 DESIGN OF ROOMS FOR MUSIC 653
20 DESIGN OF MULTIPURPOSE AUDITORIA AND SANCTUARIES 697
21 DESIGN OF STUDIOS AND LISTENING ROOMS 741
22 ACOUSTIC MODELING, RAY TRACING, AND AURALIZATION 781
REFERENCES 813 INDEX 829

No comments:

Post a Comment